23-02-18

Bewaard!


Uit mijn dagboek:

Begonnen op maandag met het lezen van de eerste brief van Petrus.

TENEERGESLAGEN

Ik voelde me down. Niet omdat het zondag geen fijne dag was want we vierden Heilig Avondmaal en herdachten het lijden en het sterven van Jezus Christus. Zijn offer ons. Voor mij.


IK MISTE HEM

Ik voelde me terneergeslagen omdat ik Hem miste. En omdat ik de werkelijkheid van mijn leven onder ogen zag. Gewoon mezelf. Maar wat ik las dat troostte me echt heel diep:

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard* wordt voor u. U wordt immers in de kracht van God bewaard door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. (1 Petrus 1:2-5)

GOD ZELF!

God Zelf is bij mij en zal me beschermen door Zijn kracht. Dat doet Hij door mijn geloof tot het laatste toe te versterken.

* Bewaard: Het Griekse woord betekent een bewaring, die door uitgezette wachten gebeurt. De kracht Gods is te vergelijken met een wacht en sterkte, waarmee wij tegen onze geestelijke vijanden beschermd worden. (Zie Psalm. 34:7,8, en Psalm. 91:1,2; Joh. 10:28,29).

IK HEB HEM LIEF

Dat is dan ook de reden dat ik Hem zo lief heb met heel mijn hart. Ik geloof  in Jezus Christus, ook al zie ik Hem niet en ook al voel ik soms Zijn aanwezigheid niet. Toch verheug ik me met een onuitsprekelijk en heerlijke vreugde in Hem!


21-02-18

New mercies each returning day

It is of the LORD's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning: great is your faithfulness. The LORD is my portion, said my soul; therefore will I hope in him. (Lamentations 3:22-24)

Remember that God's promises are still flowering, even when you're struggling with winter in your soul. Living by faith is reaching for spring when it really looks like winter.
MANIFOLD MERCY

As John Bunyan says, all the flowers in God's garden are double; there is no single mercy; no, they are not only double flowers, but they are manifold flowers! There are many flowers upon one stalk, and many flowers in one flower. You shall think you have but one mercy, but you shall find it to be a whole flock of mercies.


Our Beloved is unto us a bundle of myrrh, a cluster of camphire. When you lay hold upon one golden link of the chain of grace, you pull, pull, pull, but look! As long as your hand can draw there are fresh "linked sweetnesses" of love still to come. 

THE MERCY OF GOD
Like the drops of a lustre, which reflect a rainbow of colours when the sun is glittering upon them, and each one, when turned in different ways, from its prismatic form, shows all the varieties of colours, so the mercy of God is one and yet many, the same, yet ever changing, a combination of all the beauties of love blended harmoniously together.

Source: C. H. Spurgeon

  • Could you share some tips for (spiritual) winter welness?

19-02-18

Mijn favoriete christelijke boek (1)

Ik ben gek op boeken. Als tiener las ik alles (behalve de Bijbel). Vlak vóór mijn bekering verdiepte ik in studieboeken over paranormale dingen.

Dit ben ik nu niet meer. Ik was geestelijk dood was. God kwam mijn afkerigheid binnen en maakte me levend. 

CHRISTINNEREIS

Ik ontdekte de Christinnereis in de boekenkast van mijn vader toen ik een jaar of achttien was. Het is een allegorie. Achter het verhaal zit een diepere betekenis verborgen. Het boek op de foto kreeg ik later, ter gelegenheid van mijn 20ste verjaardag. Vooral de geschiedenis van Mercy (vriendin van Christiana) raakte me diep. In het Nederlandse boek kreeg zij de naam Barmhartigheid.


NIET WELKOM

Mercy had géén uitnodiging gekregen van God. Toen ze bij de enge poort kwam bleef ze buiten staan, terwijl Christiana naar binnen ging. Ze beefde en ze huilde want ze dacht dat ze niet welkom was bij God, omdat ze geen persoonlijke uitnodiging van Hem gekregen had.

Precies wat ik zelf als 'orthodox gelovig' meisje voelde. In mijn kerk hoorde ik geen beloften van het Evangelie, die aan mij geadresseerd waren. Ik wist echt niet of ik als zondaar welkom was bij Hem! 

Mercy: "Mijn angst was het grootst, toen ik zag, dat jij in Zijn gunst werd aangenomen en dat ik werd achtergelaten. Nu, dacht ik, is het vervuld, wat er geschreven is: "Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.", Matth. 24:41. Ook was ik bang om nog eens te kloppen, maar toen ik opkeek naar wat er boven de poort geschreven stond*, greep ik moed, want ik dacht, dat ik òf nogmaals kloppen òf sterven moest. Daarom klopte ik aan, maar hoe, dat kan ik niet zeggen, want mijn geest worstelde tussen leven en dood."

HIJ GLIMLACHTE (mooi stukje)

Christiana zegt later tegen Mercy: "Toen de Heere je onstuimige geklop hoorde, glimlachte Hij. Ik geloof dat het Hem wonderwel beviel wat je deed." 

* Klop, en er zal voor u opengedaan worden (Matth.7:7)

👉 Wat is jouw favoriete christelijke boek?

15-02-18

Farewell, my dear Bible!

"How sweet are Your words to my taste! Yes, sweeter than honey to my mouth!" (Psalm 119:103). 


A BLIND GIRL

Susan, a blind girl had been in the habit of reading her Bible by means of raised letters such as are prepared for the use of the blind; but after a while, by working in a factory, the tips of her fingers became so calloused that she could no more by her hands read the precious promises.


Susan tried to remove the calluses of her fingers that her touch might be more sensitive; but still she failed with her hands to read the raised letters.

Is God’s word also very sweet to you this day? Is it like honey to your mouth? May God the Holy Spirit make this the experience of every day to each one of us, for Jesus’ sake! ~ C.H. Spurgeon

FAREWELL, DEAR BIBLE

In her sorrow Susan took the Bible and said: "Farewell, my dear Bible. You have been the joy of my heart!" Then she pressed the open page to her lips and kissed it, and as she did so she felt with her mouth the letters: The Gospel according to Mark.

"Oh, thank God!" she said, "if I cannot read the Bible with my fingers, I can read it with my lips."

Source: T. De Witt Talmage

13-02-18

Ontdek de sterren in Gods Woord

Ik was al naar binnen gegaan maar mijn zoon riep me terug naar buiten. Hij wees omhoog naar de heldere avondhemel en zei enthousiast: "Ik zie een paar sterren die héél dicht bij elkaar staan! Gaaf! Zo stonden we een poosje te kijken. Het leek of we steeds meer sterren zagen. Eentje fonkelde er heel mooi. Link: vannacht aan de hemel

STERREN

Iemand schreef:

Wanneer àl de lichten van onze hemel verenigd zouden zijn (in één hemellichaam), zou dat ons verblinden. God verdeelde in Zijn wijsheid het licht in de zon, de maan en de sterren, die elk hun eigen hoeveelheid licht verspreiden om de wereld te verlichten.


ALS STERREN

John Owen zegt dat de goddelijke wijsheid hetzelfde deed met *de heerlijkheid van Christus. Hij verspreidde de pracht van Zijn glorie door het hele firmament van de Bijbel. Kleurrijk en veelzijdig als sterren aan de hemel.

Elke gedeelte verspreidt haar eigen licht tot groei van het geloof van de gemeente

🌟 De heerlijkheid van Christus is te vinden in oudtestamentische profetieën
🌟 Christus in de offers
🌟 Zijn heerlijkheid is meer volledig te zien in het Nieuwe Testament


Teksten: Jesaja 7:14, Jesaja 9:5, Micha 5:1, Zacharia 9:9, Psalm 22:16-18, Jesaja 54:3-7, Jesaja 50:6, Zacharia 12:10ONDERZOEK DAGELIJKS!

Bestudeer de Bijbel. Ontvang het Woord met gretigheid, zonder vooroordelen. Onderzoek dagelijks. Ontdek de sterren in Gods Woord, opdat je gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Opdat je door te geloven het leven hebt in Zijn Naam. (Joh. 20:31).

En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. (2 Petr. 1:19-20)
... totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. 


TOTDAT...

Totdat je Hem zult zien zoals Hij is, in de hemel (1 Joh. 3:2) Dan zul je volkomen openbloeien. Hem ontmoeten, die je geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.

*Heerlijkheid betekent: glans, glorie, Goddelijkheid, grootheid, hoogheid, magnificentie, majesteit, pracht.

10-02-18

5 mooie christelijke blogs (1)

Toen mijn kinderen nog jong waren volgde ik trouw een paar blogs die ik leuk vond. Meestal blogs, over gezinsleven, chaotische mama's en christelijk geloof.

MOOIE BLOGS

Langzamerhand vond  er een verschuiving plaats in wat ik las. Ik lees andere blogs dan pakweg tien jaar terug. Onder dit grappige plaatje deel ik 5 mooie christelijke blogs die ik op dit moment graag lees.MOOIE CHRISTELIJKE BLOGS:
  
  1.  WAARDEVOL MENSZIJN is een fijne blog, waarvan ik iedere nieuwe post lees. Eigenlijk weet ik niet hoe de blogger erachter heet. Ze kiest altijd precies de onderwerpen die me raken of die ik fijn vind om te lezen. Soms ook persoonlijke stukjes. Een mooi mix. Ik zou zeggen: kijk zelf eens rond op deze waardevolle blog. 
  2. VERLANGEND LEVEN is voor mij ook een blog dicht bij mijn hart. Mariska schrijft heel open over 'geloven, leven en verlangen'. Ze  schrijft heel eerlijk en blijft sicht bij zichzelf en bij God. Knap! Ze zegt dat ze iemand is die met verlangende ogen de wereld in kijkt. Verlangen, boven al naar God. "Misschien kan ik even die arm om je schouders zijn, of die ene zonnestraal die een glimlach op je gezicht brengt, zodat je weer even weet: ik ben niet alleen."  Zo ervaar ik haar blog dus ook.
  3. TREE OF LIFE HOMEMAKING gewone, dagelijkse momenten uit het leven Van Dieneke. Ja, ze is terug! Ik helemaal blij. Ze schiet plaatjes en vertelt er wat omheen. Ik geniet van haar stijl, de vrolijke foto's en van wat ik tussen de regels door lees. Allemaal naar de blog van Dieneke!
  4. LANDLEVEN IN OOST FRIESLAND   Aaaah, jammer dat ik hier nooit kan reageren. Maar dit is echt een heel mooie fotoblog. Het gaat over christen zijn in afhankelijkheid, een meer zelfvoorzienend leven, moestuin en kipjes. De mooiste foto's!
  5. HEB JE HEM NOG GEZIEN VANDAAG? Ja, heel mooi deze blog! Lieneke is met hart en ziel een volgeling van Jezus. Over het najagen van Zijn liefde schrijf ik graag! En ze heeft drie weblogs. Ik noem alleen deze. 

In maart wil ik nog 5 mooie blogs delen.

09-02-18

Oh, to be more like Christ!

It is said that, thinking to amuse him, his wife read to Dr. Judson some newspaper notices, in which he was compared to one or other of the apostles. 


I WANT TO BE LIKE CHRIST!

Her husband was exceedingly distressed: and then he added:
"Nor do I want to be like them. I do not want to be like Paul, nor Apollos, nor Cephas, nor any mere man. I want to be like Christ. We have only one perfectly safe Exemplar, -  only One, who, tempted like as we are in every point, is still without sin. I want to follow Him only, copy His teachings, drink in His Spirit, place my feet in His footprints, and measure their shortcomings by these, and these only. Oh, to be more like Christ!"

➤ Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. (Phil. 2:5-11)

Source: Biblical Illustrator

07-02-18

De zon die naar de aarde kwam

Uit mijn dagboek

Brrr, wat was het koud vanmorgen! Ik haalde de poort van het slot en zwaaide mijn dochter uit. Ze ging skiën in Winterberg! Het was 05:00 en ik  besloot terug in bed te gaan. Na anderhalf uur was het tijd om mijn zoon uit te zwaaien. Ook al skiën! 

LEESTIJD

Alleen in huis nam ik de tijd om wat te lezen las in het boek waaruit ik elke morgen een bladzijde of twee lees. Vandaag las ik:
Precies zoals de vorst de planten in de tuin doet verkwijnen, zo kwijnt ook de genade in ons hart als de 'Zon der gerechtigheid' zich terugtrekt en verdwijnt ... Hoe verlevendigt de Heilige Geest onze ziel en geeft Hij weer kracht? Door ons op te wekken om de heerlijkheid van Christus te aanschouwen!


ZONSOPGANG

Deze tekst herinnert me aan wat ik dinsdag op mijn Insta schreef:

Vroeg in de ochtend heb ik genoten van deze prachtige zonsopgang. Thuis las ik: "Jezus is het licht van de wereld. Hij is de zonsopgang! (Lukas 1:78) Deze zon kwam naar de aarde. Het is niet verrezen aan een verre horizon, maar het is naar beneden gekomen en heeft ons bezocht en wandelde onder ons. Steek je hand uit de duisternis en pak die van Hem, en 'je duisternis zal zijn als het licht'. Hij zal zijn eigen belofte vervullen als Hij zei: 'Ik ben het licht van de wereld. Hij die Mij volgt, zal niet in duisternis wandelen, maar zal het Licht van het levens hebben.

Steek je hand uit de duisternis en pak die van Hem. Hij reikt uit naar jou!

05-02-18

God is pure heiligheid!

Uit mijn dagboek

Op 11 januari schreef ik dat ik er zo naar verlangde om God intiemer te leren kennen. En dat dit mijn gebed was: Toon mij Uw heerlijkheid. God verhoorde mijn gebed. Maar zo anders dan ik dacht! 

MEER VAN GOD

Ik denk dat Hij al veel eerder in mij werkte door Zijn Geest. Bijvoorbeeld toen ik de begrafenisdienst van professor R. C. Sproul beluisterde. Het was toen alsof er een deur openging naar MEER van God. Vernieuwing. Herleving. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen eigenlijk:


Ik kreeg een ander beeld van Wie God is. Er ging iets voor mij open, dat ik nooit eerder zo overweldigend zag. Ik kon niet overeind blijven toen ik hoorde over Zijn pure heiligheid, majesteit en glorie. Tegelijk zag ik mezelf aks zo zondig, schuldig, onrein.  En ik wilde niets anders dan bij deze God horen (The Holy One) en geliefd worden door Hem.


GOD VOND EEN MANIER

Wat een wonder dat het kan! Dat deze heilige God een manier gevonden heeft om zondige mensen te redden van de ondergang, door Jezus Christus!

Hoe zou je het vinden als je zou ervaren dat Christus naar je toe zou komen en naar je toe zou lopen en zou zeggen: "Ik weet alles over je zonden maar nu wil ik je vertellen dat al de zonden, die je ooit toeliet in je leven vergeven zijn. Je schuld is weggenomen. Ik vergeef je en ik reinig je op dit moment en voor altijd." Wat zou je ervoor willen geven, dat Jezus dat vandaag tegen je zou zeggen? ~ R. C. Sproul

DANKZIJ CHRISTUS

Ik denk dat ik dit niet had kunnen schrijven wat ik onder deze foto schreef, zonder bovenstaande 'gebedsverhoring'. Zonder de invloed van Zijn Geest. Buiten Jezus Christus is God niet te bereiken. We kunnen helemaal niet blijven staan in zijn aanwezigheid zonder Hem. Want Hij is zo onbeschrijfelijk heilig!

Ik schrijf deze herinneringen op omdat mijn One Word remember is!

03-02-18

Turn your eyes upon Jesus

Come to me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke on you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and you shall find rest to your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. (Matthew 11:28)

TURN YOUR EYES

O soul, are you weary and troubled?
No light in the darkness you see?
There’s light for a look at the Savior
And life more abundant and free!

Refrain:
Turn your eyes upon Jesus,
Look full in His wonderful face,
And the things of earth will grow strangely dim
In the light of His glory and grace.


Through death into life everlasting
He passed, and we follow Him there;
O’er us sin no more hath dominion—
For more than conqu’rors we are!

His Word shall not fail you—He promised;
Believe Him, and all will be well:
Then go to a world that is dying,
His perfect salvation to tell!

⇒ LISTEN

OLD HYMNS

Old hymns often get me through my darkest times. What is your favorite hymn? Listen HERE to John Piper's answer. 

27-01-18

Nummer je dagen. Tel ze! (4)

Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.

Ik werkte naar het mooie sluitstuk van Psalm 90 toe. Mozes smeekte om Gods zegen voor de dagen die nog zouden komen:

Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid,
dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.
Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt hebt,
overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben.
Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden,
Uw glorie over hun kinderen.De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons,
bevestig het werk van onze handen over ons,
ja, het werk van onze handen, bevestig dat.

ZIJN BEAUTY

Hoe kan ik ooit Zijn lieflijkheid ervaren, als ik naar mezelf  kijk? Zijn heerlijkheid, Zijn weergaloze beauty overstraalt me alleen als ik opnieuw, opnieuw, opnieuw door het geloof op Jezus Christus zie! Hij is voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing (1 Korinthe 1:30).

ONDER ZIJN GLIMLACH

Zijn vergevende liefde is pure genade. Als ik Zijn glimlach over mijn leven zie gaan tijdens het tellen van mijn dagen, dan wordt het bijna te veel voor me. Wat is Hij mooi. Wat is alles aan Hem mooi. Ik kan het gewoon niet bevatten. Wat een genade om van Hem te zijn. In Hem geschapen om goede werken te doen, die Hij tevoren bereid heeft. Daarin wil ik wandelen. 


Laat mijn inspanning niet tevergeefs zijn. 
Bevestig het werk van mijn handen. 
Geef me een zinvol leven voor U!

👈 Vorige

25-01-18

Nummer je dagen.Tel ze! (3)

Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.

Wil je goed omgaan met met alles wat je op je levensweg tegenkomt? Wil je niet in hetzelfde voorbeeld van ongeloof terechtkomen, als waar de Israëlieten in in vielen? Dan heb je wijsheid nodig. Wijsheid van God. Jacobus schrijft aan de Joodse huisgemeentes:

Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet. Jacobus 1:2-4


Hoe dan? Hoe kan ik volmaakt blijven in Hem?  Zal ik wel volharden als mijn geloof beproefd wordt? Ik koester het moment van mijn redding en dank Hem ervoor. Maar ik zie ook mijn huidige leefpatroon onder ogen. Vanuit die positie durf ik God bijna niet in de ogen te kijken. Ik voel me zo onheilig.

Ik denk: hoeveel tijd krijg ik nog Wat doe met de rest van mijn door God genummerde dagen? Ik wil voor Hem leven, Hem bedoelen, me in Hem verheugen, Zijn liefde delen. Waarom verspil ik zoveel van mijn tijd?*

Mozes bidt: "leer ons zó onze dagen tellen, dat we een wijs hart verkrijgen. Een wijs hart om heel bewust met mijn tijd om te gaan. Dat wil ik ook! Ik bid het met Mozes mee. En de apostel Jacobus voegt eraan toe:
En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig (!!!) geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.

* Wat is het onverspilde leven

👉 Vervolg
👈 Vorige

23-01-18

Nummer je dagen.Tel ze! (2)

Uit mijn dagboek:

Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.

Ik ging op zoek naar de context van dit vers. Welke geschiedenis schuilt er achter? Ik kwam terecht in het Bijbelboek Numeri. O, ja ... ik herinner me dit verhaal over de Israëlieten die op reis waren naar het beloofd land. Ze kwamen op het eind serieus in opstand tegen Gods plan. Ze twijfelden aan Zijn beloftes. Ze geloofden niet dat Hij hen in het beloofde land zou brengen. Ze besloten een eigen weg te kiezen, beginnend met de steniging van Jozua en Kaleb. Maar de de heerlijkheid van de HEERE. Hij straft hen: Numeri 14

Toen zei heel de gemeenschap dat men Jozua en Kaleb met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van de HEERE verscheen in de tent van ontmoeting, voor al de Israëlieten. En de HEERE zei tegen Mozes: Hoelang zal dit volk Mij nog verwerpen? En hoelang zullen zij niet in Mij geloven, ondanks al de tekenen die Ik in het midden van hen gedaan heb? 


Ik leer hoe serieus God de zonde neemt. Hij niet met Zich laat sollen. Mozes zegt het in Psalm 90
Wie kent de kracht van Uw toorn en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent?

Wie begrijpt de intensiteit van Gods toorn tegen de zonde? Wie is er zo van onder de indruk dat hij  door de knieën gaat? Mozes vervolgt bovenstaand tekst met: "Leer ons zo onze dagen tellen, dat we een wijs hart verkrijgen."

👉 Vervolg
👈 Vorige

22-01-18

Nummer je dagen.Tel ze! (1)

Terugkijken op je leven van nu... tot aan de jaren dat je kind was. En je tegelijkertijd bewust worden van een Bijbeltekst in je gedachten. Deze

Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.

Zo werd ik op zondag wakker. Ik schreef erover in mijn dagboek. Nu is het donderdag en denk ik er nog steeds aan terug. Dit vers houdt me in z'n greep. Ik zoek naar de betekenis.Het bijzondere is dat we deze psalm op de laatste dag van 2017 lazen. Ik dacht toen: Owat een sombere psalm! Ik wil er eentje met meer liefde erin!


Een gebed van Mozes, de man Gods.
Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest
van generatie op generatie.
Al vóór de bergen geboren waren
en U de aarde en de wereld voortgebracht had,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.
3 U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: Keer terug, mensenkinderen.
4 Want duizend jaren zijn in Uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is,
of als een wake in de nacht.
5 U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap.
In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt:
6 in de morgen bloeit het en komt het op,
's avonds wordt het afgesneden en het verdort.
7 Want wij vergaan door Uw toorn,
door Uw grimmigheid worden wij door schrik overmand.
8 U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen,
onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht.
9 Want al onze dagen gaan voorbij door Uw verbolgenheid,
wij brengen onze jaren door als een gedachte.
10 De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren,
of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren,
maar het beste daarvan is moeite en verdriet,
want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.
11 Wie kent de kracht van Uw toorn
en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent?
12 Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart verkrijgen.Ben je gestopt met lezen? Ik kan het begrijpen want dat gevoel had ik ook op de laatste dag van het jaar. Ik heb een vooral frisse moed nodig.

👉 Vervolg

15-01-18

How do we glorify God?

Once a Christian leader was very sick and not expected to live. Alone with the Lord, He cried, "What should I do, Lord?" God spoke to his spirit: "The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever." The man, the director of a large Christian organization, realized that he would not have said it that way. He would have said, "The chief end of man is to glorify God and serve Him forever." But God is not satisfied with service; He wants us to enjoy Him.

TO ENJOY


The Lord allowed the man to recover from his illness, and he now lives with a different purpose. He lives to enjoy His Lord.

So how do we glorify God?


WITH JOY

Rachel Barkey said: "A few years ago, I was struggling with the daily grind of constantly cleaning and tidying, laundry (which I detest), trying to meet project deadlines, cooking meals and washing dishes, replying to work emails, refereeing disagreements with the kids, homeschooling, only to turn around the next day or even the next moment to have to do it all over again. I thought, Is this it? Is this all that I'm supposed to be doing?" Then she came across a blog of someone who put it so succinctly: "I am here to serve with joy." Rachel said, "I was serving--just like Jesus, but I wasn't doing it with joy. Big difference. I have many roles, but in all of these I have one purpose--to be like Jesus, to serve with joy."

Life is filled with meaning when our chief purpose is to give God glory by enjoying Him.


Delight yourself also in the LORD: and he shall give you the desires of your heart. Psalm 37:4

John Piper said: God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Dear Jesus, my purpose for this day is to enjoy You.

Aletha Hinthorn 
Aletha's Books

  • Extremely grateful! Thank you Avis, that you give me the persmission to share this wonderful message!

11-01-18

Toon mijn Uw heerlijkheid

Mijn nieuwe jaar begon met griep. Opeens ging er een streep door mijn plannetjes. Maar hé, het is niet enkel negativiteit. De griep was ergens goed voor. Afgelopen drie weken hebben me rustiger gemaakt van binnen. Hoewel mijn energieniveau flink gedaald is zet ik nu kleine stapjes in de goede richting.

UIT MIJN DAGBOEK

Het eerste dat ik in  mijn nieuwe dagboek schrijf, is het stukje dat ik op oudejaarsdag las in mijn dagboek Holiness day by day.

Jerry Bridge schrijft daar:

Ik herinner me dat ik een aantal jaren geleden Filippenzen 3:10 las en me realiseerde hoe diep het verlangen van Paulus was om Christus intiemer te leren kennen. Toen ik dat las bad ik: "O God, ik kan me niet (helemaal) identificeren met het verlangen van Paulus, maar ik zou het zo graag willen!" In de loop der jaren begon God dat gebed te beantwoorden. Door Zijn genade ervaar ik tot op zekere hoogte de woorden van Jesaja: "Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht, ja, met mijn geest die in het binnenste van mij, U vroeg zoeken" (Jesaja 26:9). Ik ben dankbaar voor wat God heeft gedaan, maar ik bid dat ik in dit verlangen naar Hem zal blijven groeien.


MIJN EIGEN GEBED

Dat verlangen van Jerry Bridges, om Christus intiemer te leren kennen, is ook mijn hart. Daarom heb ik het vertaald en daarom schrijf ik het over in mijn dagboek. Er onder schrijf ik mijn eigen gebed op:
"Toon mij Uw heerlijkheid!"

02-01-18

In a topsy turvy-world

In a topsy-turvy world, keep those eyes looking up, focused on Jesus... our Help. He is our Hope, our Strength, our Strong Tower, our Refuge. Every thing we need we find in Him!

If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Colossian 3:1-3


He is the name above every name! And we love him, because He first loved us.