31-03-15

Plaats bij Mij!

Het stormt buiten. Terwijl ik veilig binnen zit, denk aan een tekstkaartje dat ik vorige week van mijn nicht kreeg. (Ik houd van kaartjes met een Bijbeltekst erop). Het kaartje van mijn nicht past heel goed bij het natuurgeweld buiten. En ook bij al de stormen die in het leven kunnen woeden! 

U bent ons toevluchtsoord geweest, o Heer,
van generatie op generatie.


Een plaats om te wonen
Maarten Luther zegt dat het heel bijzonder is dat God in psalm 90 een toevluchtsoord genoemd wordt. God is woonplaats, staat er eigenlijk. God biedt ons veiligheid en bij Hem is een stabiele plek om te schuilen. Een plaats waar ik thuiskom, waar ik veilig uit kan rusten. Een plaats waar ik mag blijven.

Altijd een woonplaats geweest
God is altijd al een woonplaats geweest, voor wie maar wilde schuilen: van generatie op generatie. Ooit voor de twaalf stammen op weg het beloofde land. Maar ook voor Ruth, een niet Joodse uit een heidense familie. En vandaag is Hij een toevluchtsoord voor al de mensen die in Christus geloven. Een schuilplaats tegen de wind, en een schuilplaats tegen de storm. Ook al heb je te maken met verwarrende omstandigheden: je mag je thuiskomen bij de God van Israël.
Vraag: Hoe kom ik binnen in dit gezegend Huis? Is er een manier om erin te blijven? Antwoord: Christus is de weg. Geef jezelf aan Hem. (Johannes 14:6) God nodigt je uit om naar Hem toe te komen.
 Ik ben de weg, en de waarheid en het leven;
 niemand komt tot de Vader dan door Mij.
Wie zijn het die in God wonen?   (test voor gelovigen, S. Conway )
 1. Zij, die liefhebben. 1 Johannes 4:16
 2. Zij, die de Heilige Geest gekregen hebben. 1 Johannes 4:13
 3. Zij, die hem openlijk belijden. 1 Johannes 4:15
 4. Zij, die Zijn geboden bewaren. 1 Johannes 3: 24

Zie, er is plaats bij Mij. ( Exodus 33:21)

 • Link to my English blog

24-03-15

Denk aan God als je in de zon zit

Zondagmiddag ben ik naar de kerk geweest met mijn gezin. De zon scheen volop door de glas in lood ramen naar binnen. Haar felle stralen vielen precies op onze bank. Ik zat in het zonnetje.


Terwijl het zonlicht mijn gezicht verwarmde dacht aan twee dingen:
 1. Jezus Christus is mijn Zon (symbolisch dan). Hij is het Licht op mijn pad. Hij laat het geloofsvertrouwen opvlammen in de kilheid van mijn leven. Hij geeft me redding, vreugde en een geweldig toekomstperspectief.
 2. Hier in deze wereld van vandaag zullen gelovigen en ongelovigen naast elkaar leven, samen opgroeien, met elkaar aan het werk zijn, elkaar liefhebben misschien. Maar op een dag zal er iets gebeuren waardoor ze van elkaar gescheiden worden. Op die dag zal er een heel belangrijk verschil te zien zijn. (Mattheüs 13:36-43)

Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon, in het Koninkrijk van hun Vader.
Terwijl in het zonnetje vroeg ik aan God: "Laat me op U lijken. Laat me stralen als U, Heere. Laat me alstublieft iets weerspiegelen van Uw heerlijkheid. Niet letterlijk maar laat me een licht zijn in de dagelijkse omgang met mensen. En ook in de grotere kring me heen. Help me om Uw schitterende eigenschappen te reflecteren."
U bent het licht van de wereld; een hoog gelegen stad die straalt in de nacht, kan iedereen zien. Men steekt immers geen lamp aan om er vervolgens een emmer overheen te zetten? Die lamp moet toch op een kandelaar staan en licht geven voor iedereen in huis? Laat daarom ook uw licht voor alle mensen schijnen. Als zij dan de goede dingen zien die u doet, zullen zij uw hemelse Vader eren.

Denk ook eens aan God, als je in de zon zit vandaag of morgen!

21-03-15

Wat zit er in jouw mandje?

Vanmorgen was ik vroeg uit bed. Het was zo fijn stil in de kamer dat ik met aandacht een stukje uit de brief van Paulus kon lezen:

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.  Colossenzen 3:1b
Zoeken van de dingen die boven zijn is:
 • Diepere kennis van Christus zelf krijgen (Fil. 3:10)
 • Me zo gedragen dat God er blij van wordt en ik Zijn naam niet omlaag haal. 
 • Groeien in de kennis van God in het algemeen. (1 Kol. 1-9-11) 
 • Vrucht dragen in het doen mijn goede werken.
Ik ken mensen die wel eens met in een heteluchtballon mee zijn geweest. Zij hebben me verteld dat wanneer ze hoger wilden vliegen, ze wat zandzakken eruit moesten gooien. Ik geloof dat een van de redenen dat zo weinig christenen de geest van de hemel hebben komt omdat ze te veel ballast in hun mandje hebben. Ballast in de vorm van te veel liefde aardse dingen. Wil je hoger stijgen? Gooi dan met Gods hulp eens wat ballast uit je mandje. 
Vrij naar D.L Moody

In jouw mandje?
Wat zit er voor ballast in het mandje van jouw leven? Misschien niet een-teveel-aan-liefde-voor-aardse-dingen maar: zorgen, moeilijkheden, pijn en onvrede. Niet te dragen soms. Ik weet echt maar één adres voor jouw ballast: Jezus Christus. Geef Hem jouw pak met problemen.Vertel het Hem! Hij is zoveel sterker dan jij. Hij kan er iets mee doen wat voor jou onmogelijk is.

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. (1 Pet. 5:7)

10-03-15

Genoeg voor jou is mijn genade!

Ik sliep en in mijn droom zag ik mezelf. Ik was in een ruimte en het ging goed met me. Een stem zei tegen me: Mijn genade is u genoeg. Ik werd er blij van. Ik keek nog eens in mijn droom en zag mezelf opnieuw. Nu bevond ik me in een nare situatie. Hoe moest dat ooit goed komen? Hoe kon ik me uit deze situatie verlossen? Toen hoorde ik opnieuw dezelfde woorden:

 Mijn genade is voor u genoeg!


Ik heb drie keer over de doorn van Paulus geschreven. Toch pak ik de Bijbel opnieuw en lees de tekst nog een keertje:

Maar Hij heeft gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

Genade
Al lezend krijgen mijn gedachten vorm: Nee, God verandert mijn omstandigheden niet. Er gebeurt op dit moment geen wonder. Maar ik ontvang genade van God, waardoor ik de doornen in mijn leven kan accepteren. Hij zorgt voor mij. Hij is er bij in buitengewone crisissituaties.

Ik denk dat de Heere wilde dat Paulus de volheid van Gods genade zou ervaren in zijn leven. En dat hij steeds op de Hem zou vertrouwen voor kracht. Gods genade is de hulp die we zo nodig hebben! 

Genade om ...
Nog een les die ik vanmorgen leer, uit dit boekje, is: Gods genade wordt niet verstrekt om mij een beter gevoel te geven, maar om Hem te eren! Het gaat erom, of ik God tot eer ben door de manier waarop ik reageer op de omstandigheden. Gods genade -  dat is de kracht van de Heilige Geest, die me tot iets in staat stelt - wordt gegeven om mij te helpen op zo'n manier te reageren.

Hoe krijg ik dat ooit, ooit, ooit voor elkaar?
Genoeg voor jou is Mijn genade!

06-03-15

Vervloeking mislukt

Bileam werd naar de velden van Moab geroepen om het volk Israël te vervloeken. Het aparte is dat hij dit verzoek met de God van Israël wil bespreken. De heidense profeet krijgt toestemming om te gaan op één voorwaarde: hij mag alleen dat zeggen, wat God tot hem spreken zal. Het lukt hem niet om het Joodse volk te vervloeken. 
Want er bestaat geen bezwering tegen Jacob;
of waarzeggerij tegen Israël. Numeri 23:23

Ben je bang voor toverij en waarzeggerij? Terecht. Magie is venijnig en verwoestend. 
Is er bescherming tegen? Ja, gelukkig wel. Geloof in de Heere Jezus Christus en belijdt Hem als jouw Meester. Als je onder Gods zegende handen valt; kan niemand je met succes vervloeken. Roep Jezus' naam aan. Schuil achter Zijn bloed. Tegenover Jezus heeft de satan geen macht. (Colossenzen 2:15) 
 • hun toverij zal zonder uitwerking zijn
 • hun waarzeggerij zal hen teleurstellen
 • de vervloeking zal op hun eigen hoofd terugkeren

Wie in de schuilplaats van de Almachtige is gezeten zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Geen onheil zal je overkomen, geen plaag zal je tent naderen.