19-02-15

Op zoek naar innerlijk stilte of ... (gebed 6)

Lang geleden zocht in rust in meditatief stil zijn. Ik probeerde mijn geest helemaal leeg te maken en verlangde stiekem naar een soort bovennatuurlijke ervaring. Wat kostte het me een inspanning om tot een bepaalde leegheid van gedachten te komen. Ik bestudeerde het geloof van de Hare-Krishna beweging en voelde me erdoor gefascineerd.

RADICAAL

Toen ik tot geloof kwam in Jezus Christus heb ik me radicaal afgekeerd van deze manier van mediatief stil worden. Alles viel in het niets bij het gelovig zien op de Jezus.

INNERLIJK STILTE ZOEKEN?

Daarom schrok ik heel erg toen ik een paar christelijk boeken las waarin gelovigen juist aangemoedigd worden om op zoek te gaan naar innerlijke stilte. Een speciale manier van bidden zou leiden tot prachtige, mystieke ervaring met de liefdevolle God. Dit soort-van-gebed kost je wel wat energie maar het heeft tegelijk een heel mooi doel: God te zien met je innerlijk oog. In extase te raken van Hem. Een bijzondere liefdeservaring mee te maken.

WIL GOD DIT?

Ik twijfel. Vraagt God dit van mij? Wil Hij dat ik me in allerlei bochten wring om stil te worden voor Hem? Vindt Hij het goed dat ik mijn oude heidense technieken vermeng met een bepaald soort christelijke gebed dat niet eens in de Bijbel terug te vinden is?


Waar gaat het mij eigenlijk om? Om een geestelijke ervaring of om Hemzelf?

KOM ZOALS JE BENT

Ik geniet van het onderzoeken van de Bijbel. Ik graaf erin en vergelijk schrift met schrift. Heel de Bijbel getuigt van mijn Messias. Ik nader tot God als een kind tot haar Vader. Niet opgepoetst en niet vanuit de stilte. Het juk van het contemplatief gebed laat ik liggen. Ik mag komen zoals ik ben.

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal je rust geven. Neem Mijn juk op je, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en je zult rust vinden voor je ziel en Mijn last is licht. (Mattheüs 11:28)

Volgende keer: Waarom zou ik vasten?

16-02-15

Want wij hebben ...

Mensen kunnen heel onbetrouwbaar zijn. Terwijl je dacht dat degene met wie jij je zorgen deelde je beste vriendin was, ontdek je dat juist zij degene is die jouw privédingen doorvertelde.

Niet wanhopen
Wanhoop niet! Mensen kunnen je inderdaad teleurstellen. Maar God is de anders. Hij laat je niet in de steek. Bij Hem ben je altijd welkom.

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder zonden. Hebreeën 4:15


Kies ervoor om met al je pijn en teleurstelling naar God toe te vluchten. Zoek het niet in de eerste plaats bij mensen. Want wij hebben een grote Hogepriester, die met ons kan meevoelen! Omdat Hij in alle dingen verzocht is geweest, net als wij - maar zonder zonde.
 • Hij werd in armoede geboren en onderging afkeuring door Zijn eigen familie,
 • Hij onderging terechtwijzingen van de toenmalige bestuurders,
 • Hij werd verlaten van vrienden en leed verschrikkelijke lichamelijke pijn aan het kruis.
 • Hij onderging de uiterste beproeving toen Hij door Zijn Hemelse Vader werd verlaten. 
God verlangt er naar om je genadig te zijn. Hij is de Enige die je kracht en innerlijke veiligheid kan bieden zodat je staande blijft. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

12-02-15

Ik ben geen expert

Ik ben geen expert in het gebed.
Ik ben gewoon een vrouw die bidt. 
 Wendy Pope 

 
 • Soms is het antwoord:  Nog niet, je bent er niet klaar voor.
 • Soms is het antwoord:  Houdt sterker aan in het geloof.
 • Soms is het antwoord: Wees gerust, het zal gebeuren zoals je vraagt.
 • Soms is het antwoord: Nee, Mijn plan is anders dan jij nu wenst.

Soms... krijg ik iets voordat ik het vraag. God weet, wat ik nodig heb.

06-02-15

Bidden met ADHD (gebed 5)

Terwijl ik deze blog schrijf ga ik er eigenlijk van uit dat iedereen weet wat ADHD is. In deze blog verzamel ik helpende tips, die misschien een beetje orde in de chaos kunnen brengen.
 
Vooraf dit: als je medicijnen neemt, zou het mooi zijn als het tijdstip van gebed binnen de werking van de medicijnen valt. Een avondgebed tijdens je rebound (effect dat optreed als het medicijn plotseling is uitgewerkt) verloopt misschien een beetje problematisch.
 
 
HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie HEERE, U weet alles. Psalm 139
 
 1. Zeg stop tegen uitstel, ondanks je ADHD. Bepaal een vaste tijd van gebed als dat mogelijk is in jouw situatie. Stel de tijd in op je telefoon, zodat je het niet vergeet. Discipline is moeilijk; ga er creatief meer om. Bedenk wat bij je past.
 2. Creëer als het mogelijk is een vaste plek om te bidden. Is het moeilijk voor je om op je knieën te bidden, kies er voor om op je stoel achter je bureau te zitten. Haal alles uit je gezichtslijn weg: geen afleiding.
 3. Lopend biddend (ijsberen) is bij ernstige hyperactiviteit een goed idee. Doe dat tijdens de vaste tijden, in je eigen kamer als je die hebt. Ga niet voor het raam staan.
 4. Verminder externe prikkels: webbrowser of email uit, deur van je kamer dicht, muziek zacht of helemaal uit. (sommige mensen hebben een 'achtergrondtoon' nodig om zich te kunnen concentreren)
 5. Als je voelt dat je te chaotisch voelt om te bidden, gebruik dan de gebedshand. Soms vraagt bidden om een systeem als hulp. English link here.
 6. Hardop bidden is een optie voor sommigen.
 7. Gebruik een Bijbelleesplan! Bijvoorbeeld dit Het ondersteunt je gebed. Nadeel van Bijbelleesplan op computer: de verleiding om te gaan surfen. Beter idee: Bijbels dagboek
 8. Koop een speciaal schrift en schrijf je gebeden op in plaats van stil gebed.
 9. Concentratieboog van 5-10 minuten of iets langer? Pas je gebed aan qua tijd. God weet ervan: Hij kent je door en door. Zorg voor een flesje water en neem na ongeveer vijf minuten een slokje. Ga dan weer verder met je gebed. 
 10. Ben je impulsief en beloofde je voor veel mensen te bidden? Maak dan een voorbede-lijstje en leg dat neer op een vaste plek. Zo vergeet je niet voor wie je graag wilde bidden.
 11. Heb je een goede vriend of vriendin? Bespreek je gebedsmoeilijkheden.
 12. Ken je grens. Merk je dat je concentratie totaal weg is stop er dan mee. Vertel het tegen God en zeg Hem dat het je spijt. Kies een ander tijdstip die dag.
 13. Is er door stress helemaal geen mogelijkheid om tot rust te komen, maak dan gebruik van korte gebeden zoals: "God, help me."
 14. Hang op bepaalde plekken in je huis post-its op met een Bijbeltekst, of een quote die je aanzet tot een kort gebed buiten de vaste gebedstijd om.
 15. Maak er een gewoonte van om je impulsiviteit, hyperactiviteit en je dromerigheid te benoemen in gebed. Bijvoorbeeld 's-morgens. Vraag Hem of Hij je wil helpen om te groeien in acceptatie van jezelf en of je op een goede manier mag ontwikkelen.