vrijdag 21 april 2017

Als ik niet slapen kan

Haar ogen staan vol tranen. "Mijn kind is al zo lang jaar ziek," zegt ze, "maar ik blijf voor haar bidden. Dag en nacht bid ik tot God of Hij haar genezen wil. Ik weet dat Hij het kan!"

Ze kan niet meer naar de kerk 
Ik luister naar de oude mevrouw die naast me zit. Ze is één van onze senioren en zij kan door haar lichamelijke beperking niet meer naar de kerk. Ik probeer haar regelmatig een bezoekje te brengen. Ik leer van haar.


Als ik niet slapen kan
"Ja!" zegt ze. "Als ik niet slapen kan en de nacht nog uren duurt smeek ik God of Hij mijn dochter genezen wil. Ik bid ook voor de buurvrouw, hier in de gang, want maak me zorgen over haar. Zij kijkt veel televisie maar ze heeft geen tijd om naar de kerkradio te luisteren." Ze legt haar handen op de leuningen van de stoel en kijkt me aan. "Dat mijn dochter genezing krijgt zou een groot wonder zijn. Maar ik leer ook bidden zoals Jezus deed in Getsemané: Niet mijn wil maar Uw wil geschiedde!"

Houd sterk aan in gebed!
Als ik later naar huis fiets denk ik erover na. Deze oudere zuster vond een schat in het lijden: Jezus Zelf en een levendige relatie met Hem. In haar hoge ouderdom is deze vrouw groot voorbeeld voor mij! Ik leer om voorbede te doen, als ik niet kan slapen. Sterk aanhouden in het gebed en daarin waakzaam zijn.

Over het laatste stukje van Kolossenzen 4:2 (zie foto) wil ik een ander keertje schrijven: Waakzaam zijn met dankzegging. Hoe dan?

Romeinen 12:12

woensdag 19 april 2017

Maar wat zegt Hij?

Ik baal ontzettend van mijn gasfornuis. Stom oud ding. Al schurend op een gaspit reken ik uit hoe oud hij is. Vijfentwintig jaar zeker. Ik boen, ik schuur ... en zucht heel diep want het lukt me niet om al die plekken weg te krijgen.

Smerig
Opeens zie ik mezelf in dat vieze gasfornuis. Hoe ik ben tegenover God! Met Zijn kennersoog doorgrondt Hij al mijn smerige plekken, al mijn verborgen afwijkingen. Geen ding blijft er verborgen voor Hem. Hoe langer ik naar mezelf kijk, hoe meer vlekken erbij lijken te komen.

 
Maar Hij weet er raad mee! Godzijdank zegt Hij:

Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Jesaja 1: 18

Sneeuwwit
Ik hoef alleen maar in geloof op Hem te zien. Op Het Lam van God dat de zonden wegdroeg aan het kruis. Zijn bloed reinigt mij van alle zonden. Hij maakt mijn donkere leven weer rein: sneeuwwit. Ik verlang naar Hem. Hij is de levende God. Ik belijd Hem mijn onvolmaaktheid. Maar wat zegt Hij?

Zie, U bent mooi, Mijn vriendin,
zie, u bent mooi
Hooglied 4:1

1 Joh 1:7-9
Psalm 51:9
Hebr. 9:14

dinsdag 18 april 2017

Zijn handen laten niet los

Ik zwoegde. Het zweet droop van mijn voorhoofd. Ik was heel druk bezig met één van mijn doelen en focuste me daar enorm op. Maar opeens hoorde ik het geluid van een schakelaar in mijn oren. God deed het licht uit. Mijn tijd was voorbij. Ik stierf. Toen schrok ik wakker.

Consequenties
Nu, met mijn vingers op het toetsenbord, bedenk ik dat de manier waarop ik leef consequenties heeft voor de eeuwigheid. Ik denk erover na.

 • Hoeveel tijd heb ik nog?
 • Hoe kan ik me veilig voelen?Hoeveel tijd?
Hoeveel tijd ik krijg weet ik niet en dat maakt me best wel onzeker. Wat ik wel weet over mijn leven dat zo kwetsbaar is zoek ik op in mijn Bijbel. Ik lees het in psalm 31 vers 6
 
"Mijn tijden zijn in Uw hand."

Ben ik veilig?
Heel mijn kwetsbare leven ligt veilig in Jezus handen, die ooit aan het kruis werden genageld voor mijn verlossing. Ik was een vijand van God. Maar Hij heeft mij getrokken uit de macht van de duisternis. Jezus verzoenend sterven is echt het rustpunt van mijn hart. Ik weet heel zeker dat Zijn handen mij nooit los zullen laten. Ook niet als ik sterf. Dat maakt dat ik me veilig voel.

Little sentence
My times are in thy hand.This little sentence, to my mind, swells into a hymn: it buds and blossoms into a psalm. Few are the words, but mighty is the sense, and full of rest.
 
My Lord,
if my times were in my own hand,
they would prove a failure;
but since they are in thy hand,
thou wilt not fail, nor shall I.
 
 Source: C.H Spurgeon

vrijdag 14 april 2017

Father's Love

But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. (Romans 5:8)


Father's Love
So there stands the Cross, the revelation to us, not only of a Brother's sacrifice, but of a Father's love; and that because Jesus Christ is the revelation of God as being the 'eradiation of His glory. He is the express image of His person. Light does pour out from that Cross, whatever view men take of it. But the omnipotent beam, the all-illuminating radiance, the transforming light, the heat that melts, are all dependent on our looking at it -- I do not only say, as Paul looked at it, nor do I even say as Christ looked at it, but as the deep necessities of humanity require that the world should look at it, as the altar whereon is laid the sacrifice for our sins, the very Son of God Himself. To me the great truths of the Incarnation and the Atonement of Jesus Christ are not points in a mere speculative theology; they are the pulsating vital centre of religion.

~ Alexander Maclaren

Herein is love, not that we loved God, but that He loved us, and gave His Son to be the propitiation for our sins.


 • Is it true of you that you love God because He first loved you?
 • Do you believe that Jesus Christ died for your sins 'according to the Scriptures'?
 • Do you fling back the reverberating ray from the mirror of your own heart that directs again towards heaven the beam of love which heaven has shot down upon you?

Living for us
We were saved from guilt by His death; how much more shall we be sanctified and prepared for heaven by Him living for us.

Source: Alexander Mclaren

dinsdag 11 april 2017

Daarom blijf ik bidden

Net toen ik gisteravond het gordijn van mijn slaapkamer dicht wilde schuiven zag ik de maan aan de hemel staan. In een flits dacht ik: O ja, volle maan vandaag! En Pesach. Volle maan en Pesach horen bij elkaar. Ooit vierde Jezus hetzelfde feest.

Beleden schuld
Vaak voel ik me verscheurd vanbinnen om wat wij (christenen) het Joodse volk hebben aangedaan. Van generatie op generatie. Door al die lange eeuwen heen. Ooit heb ik die schuld aan God beleden en ja, ik geloof dat God het mij persoonlijk vergeven heeft. Maar ... het blijft ondertussen verschrikkelijk!

Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;
Heere, hoor naar mijn stem.
Laat Uw oren opmerkzaam zijn
op mijn luide smeekbeden.
Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,
Heere, wie zal staande blijven?
Maar bij U is vergeving,
opdat U gevreesd wordt.
 

Daarom word ik echt blij als ik hoor dat God verbazingwekkend werkt onder de Joden. Lees een getuigenis. Toch doet het me zo'n pijn dat het merendeel van het Joodse volk Jezus (nog) niet erkent als het Lam van God, dat de zonden van de wereld weggedragen heeft. Het doet me pijn om hen! Omdat ze bij Hem horen.

Wanneer?
Wanneer komt de dag dat God dat zij Hem zullen aanschouwen, Die zij doorstoken hebben? De dag dat ze rouw over Hem rouw zullen bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind? (Johannes 19:27, Openbaringen 1:7). Daarom blijf ik bidden:

Mijn ziel wacht op de Heere,
meer dan wachters op de morgen,
Laat Israël hopen op de HEERE,
want bij de HEERE is goedertierenheid
en bij Hem is veel verlossing.
Ja, Hij zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.


zaterdag 8 april 2017

Onder een open hemel

Soms lijkt het alsof God met Zijn machtige hand een gordijn opzij schuift. Dat Hij heel dichtbij komt. Dan voel ik me als Petrus, die zei: Ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Niet dat ik echt wil dat Hij weggaat. Ik voel me gewoon zo klein.
 
Tijdens gebed
Eén van de keren dat God zo dichtbij kwam was tijdens een gebed. Ik was aan het bidden voor iemand waar ik veel van hield. Ze was ongeneeslijk ziek. Terminaal.

 
Psalm 51
Ik smeekte bij God voor haar ziel met de woorden van David.
 
Geef haar een rein hart, o God,
 vernieuw in haar binnenste een vaste geest.
Verwerp haar niet van voor Uw aangezicht
en neem Uw Heilige Geest niet van haar weg.
Geef haar de vreugde over Uw heil terug;
ondersteun haar met een vrijmoedige geest.
 
Psalm 51:12-14
 
Terugdenken
Zij stierf diezelfde nacht. Toen ik veel later psalm 51 las en toen moest ik terugdenken aan die momenten dat ik Gods aanwezigheid zo duidelijk ondervond. Die God leeft vandaag nog steeds en is actief.
 
Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade,opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebreeën 4:16)
 
Niet alleen onszelf maar ook voor anderen!

vrijdag 7 april 2017

God Is Still Alive

Sometimes God opens heaven and comes very close. I 'm feeling like Peter at such moments (Peter, who said: Depart from me; for I am a sinful man, O Lord). I just feel so unworthy in His holy presence.

During prayer
One of the times that God came so close was during a prayer. I was praying for someone I dearly loved. She was terminally ill.

 
I begged God for her soul, using the words of David and it was as if someone else put those words in my mind.

Create a clean heart in her, O God;
and renew a right spirit within her.
Cast her not away from your presence;
and take not your holy spirit from her.
Restore to her the joy of your salvation;
and uphold her with your free spirit.

God is still alive
When I was reading Psalm 51, I suddenly remembered that time and that special prayer. O yes, God's ears were open unto my cry. God is still alive and active today! So, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need. Not only for ourselves but also for other people.

woensdag 5 april 2017

Hoe wandel ik ootmoedig met God (3)

Ik ontdekte in het boek van John Owen dat wandelen met God veel meer diepte en inhoud heeft dan ik dacht. Hier deel ik mijn eerste eyeopener. Vandaag nummer twee:

 • Eyeopener 2: Tweede vereiste voor wandelen met God: eenheid van doel 

Hetzelfde doel
Ik kan alleen met Hem wandelen als ik hetzelfde doel (Zijn doel dus) voor ogen hebt. Paulus beschrijft het zo: "Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade. Gods doel is de lof van Zijn genade.


Hem verheerlijken
Alles wat ik van God krijg is pure genade en barmhartigheid (Titus 3:4,5). Hij wil dat ik Hem daarin erken. Dat ik Hem erom verheerlijk. Omdat Hij uit genade al mijn ongerechtigheden en zonden vergeeft.

Ik lees dat ik dat ene grote doel kan verdelen in drieën kleinere:
 1. De eer van God. Alles in mijn aanbidding van God en in mijn wandelen met Hem moet op Hem gericht zijn. Tot eer van Hem.
 2. God loven. Zijn genade en liefde vol dankbaarheid verhogen, op allerlei manieren.
 3. Vreugde in God. Linkje naar het antwoord op een vraag hierover.

 Grote vraag is dus: Hoe zit dat bij mezelf?

maandag 3 april 2017

Kleine spinnen zijn ook spinnen

Het deed me eigenlijk niets: dat kleine spinnetje. En dat terwijl ik bang ben voor spinnen ben. Maar dit spinnetje op mijn been was zo klein. Ik kon niet eens zien hoeveel pootjes hij had. Ik voelde hem amper kruipen ...

Zonde is zonde
Toen bedacht ik opeens dat het ook zo is met zonden. Kleine zonden voel ik bijna niet als "kwaad". Een leugen, zo klein als het spinnetje op mijn been, wat geeft dat nou? Maar voor God geeft het wel. Zonde is zonde. Net zoals kleine spinnen echte spinnen zijn. Maakt niet uit hoe groot of klein ze zijn.

Ik hoor al meer vijfentwintig jaar bij de Heere Jezus. En zondig ik nou nog steeds? Ik haat dat, vooral omdat ik Hem er verdriet mee doe!


Uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort. (Jesaja 59:2) 

Jezus droeg de straf
Mijn ongerechtigheid is op Hem is neergekomen. Jezus droeg de straf die ik eigenlijk moest krijgen. Hij maakte vrede tussen God en mij. Hoe kan ik zo makkelijk over kleine zonden denken, als Hij erom verwond werd? Het verwart me dat ik zo gemakkelijk zondig. En met dat alles vlucht ik opnieuw tot Hem:
 
HEER, ik kom tot U
hoor naar mij gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.
 
Met Uw liefde HEER,
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.
 
Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.
 
Jezus, op Uw Woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

vrijdag 31 maart 2017

My Little Sins

I'm only afraid of big spiders. But this little spider on my leg was so miniscule. I even didn't feel it on my skin.

Big or small?
Gazing to the little spider I suddenly thought: that's also with sin. I don't always regonize a little sin as "evil". Is a little lie (as small as the spider on my leg) really a sin? A BIG sin?  O yes ... sin is sin before God. Just as little spiders are real spiders. No matter how big or small they are. A lie, big or small is still a lie. I read in my Bible:

Your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. (Isaiah 59:2)


My little sins
But ... our iniquity has has come upon Jesus. He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was on him; and with his stripes we are healed. My "little" sins suddenly seem so big when I think about the suffering and death of Jesus Christ! It confuses me. Therefore I am fleeing to Jesus again, whispering:  "O Lord; forgive me all my sins."
 
Cleanse me from my sin, Lord,
put Thy power within, Lord,
take me as I am, Lord,
and make me all Thine own.
Keep me day by day, Lord,
underneath Thy sway, Lord,
make my heart Thy palace,
and Thy royal throne.

maandag 27 maart 2017

Jesus He Knows Me

I am often disappointed the last time. I fail so often.  I am not free from sin’s temptations. But do you know what comforts me?  God's everlasting love. Do you know who gives me SPIRITUAL STABILITY? It's Jesus. He is my solid rock. He knows me. He has fully paid for all my sins with his precious blood. That's why I focus on Him!


Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. (Hebrews 12:2,3)


To bring me home
He will always be there for me ... to love me, to forgive me, to guide me, to bring me home. How does knowing that Jesus knows who you are affect you?

zaterdag 25 maart 2017

Hij kent mij

Ik ben vaak teleurgesteld in mezelf. Val mezelf duizend keer tegen. En daarbij ... in anderen vind ik ook geen vaste grond onder de voeten. Iedereen kan falen toch? Ik heb het moeilijk op dit moment. Maar in dit alles weet ik dat Jezus mijn enige Troost. Mijn vaste Rots. Hij kent mij. Daarom focus ik me op Hem!
... terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. (Hebreeën 12:2en 3)


Hij zal er altijd zijn om mij
 • lief te hebben
 • te vergeven
 • te begeleiden
 • Thuis te brengen

zaterdag 18 maart 2017

Jezus is het allerbeste antwoord.

Tijden gaat het goed. Maar dan opeens heb ik er last van. Van gedachten die ik als volgeling van Jezus helemaal niet wil denken. Van beelden waar ik niet over wil fantaseren. Ze nestelen zich in mijn hoofd en ik kan me er niet los van maken.

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. 1 Korinthe 10:13


Wat te doen?
 1.  Ik onderken dat mijn gedachtenspinsels zondig zijn. Het kost mij moeite om dat te doen en ik bid of God me kracht wil geven. Inzicht om te zien dat het zonde IS.
 2. Ik vlucht ermee naar Jezus en open mijn hart voor Hem. Ik belijd mijn zondige gedachten en vraag of Hij me wil vergeven. Of hij dat ZWARTE uit mijn ziel wil wegnemen en mijn leven wil vullen met Zijn liefde en genadige aanwezigheid.  
 3. Ik begin opnieuw met Bijbel lezen. In plaats van zondige gedachten neem ik Zijn Woord tot me. Ik memoriseer bepaalde teksten, leer ze uit mijn hoofd.
 4. Wanneer er opnieuw slechte gedachten in mijn hoofd "vallen" grijp ik terug op Gods beloften en schuil bij Hem. 
 Voor mij is Jezus is het allerbeste antwoord!

vrijdag 10 maart 2017

Daarom zal dit mijn bevrijdingslied zijn!

Ik voelde me verdrietig en was moedeloos. Maar God kwam en gaf me hoop door wat ik las. Hij verzekerde me:

De HEERE maakte de gevangenen los
Psalm 146:7
 
 
God is zoveel sterker dan ik ben. Hij maakte de gevangenen los. Waarom zou ik dan wanhopen en treuren? Jezus roept opening van de gevangenis uit, voor hen die gebonden zijn. Ikzelf hoef die ijzeren boei niet te verbreken. De HEERE Zelf zal het doen. Daarom leg ik mijn afdwalende kinderen aan Zijn voeten neer. 
 
De satan houdt hen vast.
De zonden ketenen hen.
Maar ... 
 
Ik vertrouw
Maar ik vertrouw vandaag op Hem.  En morgen. En overmorgen ook. Ik geloof in de Heere Jezus. Ik geloof in Zijn genade. Ik geloof in de volheid van Zijn macht om hen te redden. Daarom zal dit mijn bevrijdingslied zijn:
 
De HEERE maakt de gevangenen los


woensdag 8 maart 2017

True Seeking


Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy; break up your fallow ground: for it is time to seek the LORD, till he come and rain righteousness on you. (Hosea 10:12)It is time to seek the Lord; it is full time, if you consider it aright; or, it is yet time, you may seek and find he is not quite gone, still he calls you, therefore hearken, and follow seasonable advice, seek ye the Lord whilst he may be found.

Till he come; seek with patience and faith until he doth, as certainly he will, come; for this passage is a virtual or implicit promise that God will come to them if they seek him, i.e. he will bless, favour, and love them; in these he will appear to them, which is his coming to them.


Rain righteousness; plentifully pour out the fruits of his own goodness and mercy which he hath promised, and, having promised, it is a righteous thing they should be given according to promise; thus the mercies of God to us are his righteousness to us.


Upon you, who repent and obey his counsel by his prophets.


Source: Matthew Poole's Commentary

maandag 6 maart 2017

God doet het tegenovergestelde

Gisteren heb ik eindelijk mijn breiwerk tevoorschijn gehaald. Toen ik het bekeek was ik teleurgesteld. Het zag er lelijk uit. Dit wordt niks, dacht ik, deze sjaal komt nooit klaar en er zitten veel te veel foutjes in. Ik geef het op.


Het tegenovergestelde
Toen ik daar zo zat met mijn breiwerk op schoot, besefte ik opeens dat God zo heel anders is dan ik. Hij doet het tegenovergestelde! Hij geeft het nooit op. Hij maakt af waar Hij aan begint.

Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Filippenzen 1:6

Hij zal
Geloofd zij God. Hij zal (!!!) het goede werk dat Hij begonnen is voltooien tot op de dag van Jezus Christus.

Hij is de volkomen verlossing
van mijn aangezicht en mijn God
 
Psalm 42

donderdag 2 maart 2017

Vasten? Niet op Facebook zetten!

Ik lees zoveel over vasten nu de veertigdagentijd is aangebroken, dat ik mezelf afvraag waarom ik  niet mee doe. Waarom ruim ik eigenlijk geen plaats in voor vasten in de voorbereiding op Pasen? Dat is omdat ik alleen vast in een tijd van persoonlijke nood. Ik vind daar voorbeelden van in de Bijbel.

Niet of Facebook
Vasten is iets tussen God en jou. Iets heel persoonlijks. Niet of Facebook zetten dus! Bestudeer in dit verband Mattheus 6:16,18. Voor mezelf is vasten pas ECHT als het samengaat met een periode van God zoeken in het gebed over een bepaalde zaak.


De discipelen van Johannes vroegen aan Jezus: "Waarom vasten wij en de farizeeën wel regelmatig, en Uw leerlingen niet?" Jezus antwoordde:

Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren
zolang de Bruidegom bij hen is?
 
Feestvieren!
Ik mag in de veertigdagentijd gewoon eten en drinken want mijn Paaslam is voor mij geslacht. Hij is opgestaan. Hij leeft. Hij bidt voor mij. Hij heeft belooft dat Hij altijd bij me zal zijn. "Laten we feestvieren!", zegt Paulus. "Niet met oud zuurdeeg. Ook niet met zuurdeeg van slechtheid of boosaardigheid maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid." (1 Korinthe 5)
 
Zuiver leven
In plaats van vasten in de veertigdagentijd wil ik graag het hele jaar door zuiver leven. Daar jaag ernaar. Het oog gericht om Hem! Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding.

woensdag 1 maart 2017

Hoe wandel ik ootmoedig met God (2)

Wandelen met God: zet gewoon de eerste stap en de rest volgt vanzelf. Zo? Nee dus. Ik denk dat het niet op die manier gaat.

 • Eyeopener 1: Eerste vereiste voor wandelen met God: vrede met Hem. 

Vrede met God
Er is iets heel belangrijks nodig om met Hem te wandelen. Een soort eerste vereiste. Namelijk: vrede en overeenstemming. Om samen op te trekken, moet je het met elkaar eens zijn:  De profeet Amos zegt dat zo:

Gaan er twee samen
zonder elkaar ontmoet te hebben?

 
   
Een leeuw brult
Probeer je te wandelen met God terwijl je niet door Hem gered bent, dan is het eigenlijk net alsof je door het bos wandelt, waarin een leeuw brult. Zo verwoord John Owen dat. Hij noemt daar deze teksten bij: Amos 3:11, Psalm 50:22, Romeinen 8:7, Johannes 3:36, Efeze 2:3.  
 
Grote vraag is dus: Is Jezus jouw persoonlijke Vredemaker
 
 • In de pen: BLOG OVER VASTEN
 • Als ik genoeg inspiratie heb schijf ik volgende week eyeopener 2
 • Lees ook mijn vorige post: Christus is mijn vrede (in het Engels)
 

maandag 27 februari 2017

Christ is my Peace, and I am saved.

When a poor bricklayer who had fallen from a great height was lying fatally injured he was visited by a minister in the neighbourhood. On entering the cottage he said: "My dear man, I am afraid you are dying. I exhort you to make your peace with God." "Make my peace with God, sir?" asked the poor bricklayer. "Why? That was made eighteen hundred years ago, when my great and glorious Lord paid all my debt upon the cruel tree. Christ is my Peace, and I am saved."

For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Ephesians 2:14 
1.  Christ Jesus is the author of all our peace.
 • In restoring the amity and friendship which we had in creation, but lost by the Fall.
 • In vanquishing those enemies which had taken us captive, and wrongfully detained us.
2. There was a separation between Jew and Gentile, before they came to be in Christ.
3. The way to obtain peace is to take away that which bars it. To make two rooms into one, you must beat down the wall which forms the partition. (Paul Bayne.)

Is Jesus Christ your personal Peace-maker, or Mediator of peace?

maandag 20 februari 2017

Hoe wandel ik ootmoedig met God? (1)

Ooit vroeg iemand me aan welke persoon uit de Bijbel ik iets zou willen vragen. Ik antwoordde: "Henoch! Ik zou hem willen vragen hoe hij dat deed; dat wandelen met God."

Henoch dan wandelde met God.
Genesis 5:24
 
 
Het is al zeker 15 jaar geleden dat die vraag gesteld werd. Maar iets in mij verlangt er nog steeds naar het antwoord te weten. Hoe kan ik wandelen met God?
 
Wandelen met God
Nu heb ik een boekje gekocht, dat geschreven is door John Owen. Het gaat niet over Henoch maar wel over het wandelen met God. Micha 6:8
 
Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is.
En wat vraagt de HEERE van u
anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben
en ootmoedig te wandelen met uw God.

Er staan heel wat eyeopeners in dit boekje. Volgende keer deel ik de eerste eyopener op mijn blog!

vrijdag 17 februari 2017

God is anders!

"Als je met Jezus wandelt kom je nooit in het donker!" zei gisteren iemand. "En als je wel in het donker zit, dan geloof je niet echt." Ontactisch vond ik die opmerking

Niet moe
Want God is anders. Geen afwijzing bij Hem. Hij wordt niet moe van je. Niet afgemat. Hij geeft het niet op maar buigt Zich naar je over.

 
Waarom zegt u dan, Jakob,
en spreekt u, Israël:
Mijn weg is voor de HEERE verborgen
en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet u het niet?
Hebt u het niet gehoord?
De eeuwige God, de HEERE,
de Schepper van de einden der aarde,
wordt niet moe en niet afgemat.
Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.
 Hij geeft de vermoeide kracht
en Hij vermeerdert de sterkte van wie
 geen krachten heeft.
 
Jesaja 40: 27-29

Wie is een groot God als Hij?
Ik buig eerbiedig voor Schepper van hemel en aarde. Voor de God die alle sterren bij hun naam kent en er niet eentje mist. Ik buig nog dieper voor Hem in aanbidding als ik Zijn liefde voor mij ervaar. Hij geeft me nieuwe kracht.

Wie is een groot God als Hij?

vrijdag 10 februari 2017

I will give you rest

Vandaag las ik iets over rust. Het is in het Engels en als ik het vertaal kan ik niet de goede woorden vinden. Dus deel ik het in het Engels.

Come to me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest.  (Matthew 11:28)


All you that labor and are heavy laden! Πάντες gratia universalis. “In this all thou oughtest to include thyself as well, and not suppose that thou dost not belong to the number; thou shouldst not seek for another register of God,” Melanchthon.

I will give you rest. — The I is emphasized in the Greek. He gives what no one else can give — rest from the burden of sin, from the weariness of fruitless toil.


He will not only give us rest. 
He is giving us something better.
Himself! For He is our rest. 

donderdag 9 februari 2017

Het lievelingsboek van Jezus

Het Oude Testament ouderwets?

Lievelingsboek
Jammer, jammer! Want het Oude Testament is het lievelingsboek van Jezus! Het is het boek waaruit Hij las, het boek dat Hij aanhaalde. Gedeeltes uit de Schriften waren Zijn troost in Zijn lijden aan het kruis.


Lees het Oude Testament
Wat preekte Petrus op de Pinksterdag? Welk psalm haalde hij later aan voor de Joodse Raad? Niet uit hun eigen geschriften, die toen nog niet bestonden, maar uit het Oude Testament. Het boek van de Handelingen is een voortdurende ontvouwing van Mozes en de Profeten.

Als je Jezus liefhebt, houd dan óók van het Oude Testament!

N.a.v. Christus en de Schriften

dinsdag 7 februari 2017

Maar God is groter

Leeuwen en beren. Precies op jouw pad. Het lijken we reuzen, waar niet tegen te vechten valt. Je vlucht er misschien voor weg. Je bent er bang voor. De situatie trekt je naar beneden. Laat allemaal maar, denk je. Ik kan er niet meer tegenop. Het is voorbij.
 
Is dat wel zo? In de Bijbel lees ik:

Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. 1 Johannes 4:4
 

Maar God is groter
Er zijn leeuwen en beren op je pad,  dat is waar. Maar God is groter! Hij is machtiger! Jezus Christus is de grote Overwinnaar. Wanhoop niet. Vestig al je hoop en verwachting op Hem. Hij zal je er door heen helpen. Hij die in je hart woont door Zijn Geest, is oneindig veel machtiger dan Satan.  
 
Als om je heen kijken ontmoedigend is,
Kijk dan eens omhoog!
Zie op Hem.
 

vrijdag 3 februari 2017

De redding is uit de Joden

Na het eten lezen wij als gezin een stukje uit de Bijbel. Wij hebben ervoor gekozen om te lezen uit het Oude Testament. Omdat het Oude Testament zo belangrijk is om het Evangelie te begrijpen!

Joodse Messias
Jezus, de Joodse Messias, is nooit los te koppelen van het Oude Testament. Want Hij is de vervulling van Mozes en de profeten. Hij hoort volledig bij de Goddelijke geschiedenis van Israël.


Licht voor heidense wereld
Jezus is het Licht van de wereld. (Joh.8:12, Psalm 36:9) Hij is de wens van de heidenen. (Haggai 2:8) Maar dit is Hij, omdat Hij de Zoon van David is. De zoon van Abraham.

 De zaligheid (redding) is uit de Joden.
Johannes 4:22
 
 • Er is één volk, anders is dan alle ander volken op aarde: de Joden. Zij zijn uitgekozen door God om Zichzelf aan hen (en door hen aan de niet Joodse wereld) te openbaren.
 • Er is één Mens onderscheiden van alle andere mensen: de Heere uit de hemel, Jezus de Zoon van God. De Messias van Israël.
 • Er is één Boek dat onderscheiden is van alle andere boeken: het getuigenis van Gods verbondsrelatie met Israël dat zijn hoogtepunt bereikt in de openbaring van de Verlosser ( Micha 5: 1)

Tweeminutenpreek

Hoe lees jij het Oude Testament?

dinsdag 31 januari 2017

Ik kijk naar Jezus die ons voorgaat (2)

Weet je niet wat je doen moet? Zijn er obstakels op je pad? Dingen die maken dat je de controle verliest? Houd dan je oog op Jezus gericht. Vestig al je aandacht op Hem. Hij is je voorgegaan. Hij zal je helpen.

... terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hebreeën 12:2
Hij is ons Voorbeeld.
Onze Leidsman.

Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. Joh 16:33

Ariëlla Persoonlijk
Ik vraag me zo vaak af: wat zou Jezus gedaan hebben?  Hij heeft standgehouden in de zwaarste proef! Hij heeft de wereld overwonnen. Hij is het die mijn zonden vergeeft. Jezus is mijn Heer en Helper. Ik heb Hem nodig. Iedere dag opnieuw.

zondag 29 januari 2017

Ik kijk naar Jezus die ons voorgaat (1)

Te druk met van alles en nog wat. Te druk met dingen die niet zo belangrijk zijn. Vergeten te bidden. Geen tijd voor Bijbelstudie. Wel voor andere dingen. De week vliegt voorbij. O, is het nu al weer zondag?

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt.  Hebreeën 12:1

 
God roept op om afstand te doen van al de dingen die het zicht op Hem vertroebelen. Neem stille tijd voor Hem, anders vertragen de dagelijkse beslommeringen je. Laat de Bijbel de tomtom zijn:

Lees en bestudeer:

1. Het werk van Jezus.
2. De geschiedenis van Jezus.
3. De verheerlijking van Jezus.


Al loop ik lang niet altijd vooraan
Ik span me elke keer weer in
En maar stevig blijven doorgaan
Zorgen dat ik win
Ik kijk naar Jezus die ons voorgaat
Hij is het einde,
Hij is het eind en 't begin.
 
Elly & Rikkert

woensdag 14 december 2016

Een halve minuut voor God?

Hoe vaak doe ik het niet de laatste tijd? Eerst kijken of er gereageerd is op een nieuwe foto op Instagram. En dan nog gauw even bidden voor de nieuwe dag. Ik schaam me diep. Een halve minuut voor God! Terwijl ik ruim de tijd neem voor andere dingen. Ik wil het anders! Jij ook?

Houdt sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Kolossenzen 4:2

 
"We zouden elke ochtend eerst het aangezicht van God moeten zien vóór dat van de mensen. Als je het zo druk hebt dat je geen tijd hebt om te bidden, kun je ervan op aan dat je meer op je genomen hebt dan ooit Gods bedoeling was." D.L. Moody
 
 • Hoe intiem is mijn relatie met God?
 • Hoe goed ken ik God?
 • Is Hij me meer waard dan die halve minuuut?

donderdag 8 december 2016

Naar aanleiding van een theezakje

Nadenken over God en jezelf naar aanleiding van een theezakje. Kan dat? Ja dus! Aan het eind van de morgen besloot ik een kopje thee te drinken omdat ik al genoeg koffie had gedronken.
 
Bright Mood Tea
Deze Bright Mood thee heb ik aan het begin van de week gekocht omdat er zoveel lekkere kruiden in zitten: kaneel, hop, sinaasappelschil, duizendblad, zoethout, hop, kruidnagel, duizendblad.
 
 
Vanmorgen las ik echter achterop het theedoosje: Van tijd tot tijd raken we het contact met onze ziel kwijt. YOGI TEA beurt ons op en herinnert ons aan de rust die diep in ons zelf ligt. Op het labeltje:

Live in your

strengh


Sterkte in mezelf?
Mijn theezakje zegt dat het goed is om mijn sterkte in mijzelf zoeken. Ik heb dat ooit geprobeerd voordat ik tot geloof in Jezus Christus kwam. Ik hield er een leeg hart aan over. Ik werd er echt niet Healthy, Happy en  Holy van.


God van Israël
Hoe rottig mijn situatie ook kan zijn, ik vind mijn sterkte alleen in de God van Israël. Mijn ervaring is dat Hij helemaal betrouwbaar is.

De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in den dag van de benauwdheid, en Hij kent hen, die op Hem betrouwen. Nahum 1:7

dinsdag 6 december 2016

Wie in Mij blijft ...

O, ik moet nog bidden! Of toch niet? Ik moet nog zoveel ... pfff, alweer gefaald. Wat stelt mijn stille tijd nou voor? Ik heb vanmorgen mijn gebed half slapend gedaan en ik weet nu al niet meer wat ik in mijn Bijbel las. Stom gedoe. Ik red het  niet!

Wiel Navigators
De Navigators gebruiken het onderstaande wiel met de vier spaken om de belangrijkste elementen van het christelijk leven te verduidelijken. De as stelt Christus voor. Hij geeft de kracht in het leven met God. Net zoals de as in het mechanisme van een draaiend wiel.
 
 
Wiel is eyeopener?
Dit wiel was voor mij een eyeopener. Opeens zag dat ik dat ik persoonlijk echt de neiging heb om teveel nadruk te leggen op de spaken van het wiel: gebed, Bijbellezen (stille tijd), getuige zijn etc. Wat gebeurt er als ik daar teveel nadruk op leg?  Dan verwaarloos mijn uiteindelijke krachtbron: Jezus Christus.
 
Ik ben de wijnstok, u bent de ranken. Wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder Mij kunt u niets doen. (Johannes 15:5)
 

 
Christus alleen
Niet het lezen in het Woord van God. Niet mijn krampachtige gebeden geven me de kracht om met God te wandelen. Het is CHRISTUS alléén! Het draait om Hem. Om het blijven in HemEn vanuit die positie mag ik vragen: "Heere, help mij de hele dag, want zonder U kan ik niets doen."
 
The wheel illustration

dinsdag 5 juli 2016

Ik heb een Redder nodig (alweer)

Wanneer is mijn hart echt open voor Hem? Mijn onvolmaaktheid is zo stupid. Heilig leven? Ik zie er niets van bij mezelf
 • Ik heb God niet lief boven alles 
 • Mijn naaste heb ik niet lief niet als mezelf.
 • Mijn focus is troebel geworden.
 • Mijn discipline ver weg.
 • .....
 
Ik heb een Redder nodig
Ik heb een Redder nodig (alweer) want ik kom er zelf niet uit! Is er een Helper voor mij? Een Schuilplaats? 
 

Ik ben helemaal verwonderd dat onze voorganger ons afgelopen zondag uitnodigde om tot Jezus te komen. Met alles, ALLES wat mij zo naar beneden trekt.
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.
 
Ariëlla Persoonlijk
Wees mij genadig, O God, wees mij genadig. Want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen; ik neem de toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels.  (Psalm 57:2)  Zijn vleugels zijn vriendelijk en zacht. Vol genade bedekt Hij mijn schuld en zonden. Hij zal me niet vergeten of vertrappen. Nooit zal Hij iemand uitwerpen, die tot Hem vlucht.

maandag 27 juni 2016

Lieve Heer, ik wil zo graag rein zijn

God, hoe houd ik mezelf rein in deze wereld? Ik voel mezelf zo smerig. Als ik de suggestieve blikken van sommige mannen zie. Als ik schuine moppen hoor. En de neiging heb om mee te doen ...

Ik ben van U, Heere.
Ik wil rein zijn omdat U het waard ben!
Help mij.

God heeft ons niet geroepen tot onreinheid. Maar tot een leven in heiligmaking. 1 Thessalonicensen 4:7-8

Leven in gebroken wereld
Vorige week las ik iets moois over het leven van een christen in deze gebroken, stoffige wereld. Ik gebruik de KJV omdat die in dit geval dichter bij de Hebreeuwse tekst komt. (Psalm 68:13)

Though ye have lien among te pots, yet shall ye be as the wings of a dove covered with silver, and her feathers with yellow gold.

Uitleg   
Duiven doen op het heetste van de dag een dutje (in het midden oosten) tussen de gebroken aardewerken potten op het platte dak. Maar vlak voor zonsondergang schieten ze opeens vanachter de stoffige en vuile potten omhoog de lucht in. Ze beginnen in wijde cirkels rond te vliegen en vangen met hun uitgespreide vleugels de gloed van de ondergaande zon op. Hun vleugels lijken wel van goud. En door het tegenlicht van de zon gloeien hun veren telkens op als glanzend zilver.


Vieze potten
De potten van deze wereld zijn vies en stoffig. Hebzucht, egoïsme, bedrog en leugen kom je overal tegen! Maar na een lange vermoeiende dag mag ik ver boven alles uitvliegen, net als zo'n duif. Ik nader tot God en koester me in Zijn licht. Royaal overdekt Hij me met goud van Zijn genade en met het zilver van Zijn vergevende liefde.

En daarom zeg ik het elke dag opnieuw: Lieve Heere, ik wil zo graag rein zijn en op U lijken. Ook al leef ik iedere dag te midden van vuile potten en troosteloze scherven.

Uitleg Psalm 68: J.O Peck 

vrijdag 24 juni 2016

Zorg dat je lamp brandt (2)

Hoe houd ik mijn lamp van geloof en verwachting brandend? Christus zegt dat ik mijn licht moet laten schijnen voor de mensen. Maar het lukt niet. Mijn vlammetje lijkt steeds uit te doven. Heb jij dat ook?

Laten Uw lendenen omgord zijn
 en uw lampen brandend! Lukas 12:35

Vijf manieren
Wil jij je lamp van geloof en persoonlijke verwachting brandend houden? Wil je Zijn liefdesbevel gehoorzamen? Lees dan mijn vijf (persoonlijke) manieren om mijn lamp branden te houden.


 1. Vul je lamp dagelijks met het Woord van God. Zoek naar de leiding van de Heilige Geest. De lessen die God ons leert (door middel van wat we lezen) is als gouden olie, die onze lamp helder kan laat branden. Voor onszelf. Maar ook voor anderen. 
 2. Volhard in het gebed voor jezelf en anderen. Wees als Aaron en Hur (denk aan de strijd tegen de vijanden in de woestijn. Als Mozes' handen verslapten was Israël aan de verliezende hand) Exod. 17.8, 12, 13, 14. Vergeet ook niet jezelf te onderzoeken en je zonden te belijden.
 3. Vier de zondag! Zie deze dag als een cadeau van God aan jou om je te verheugen in Zijn opstanding, om Hem te eren en om met andere christenen samen te komen. Reflecteer op die dag wie je geweest bent de afgelopen week, voor Hem. Geef Hem je drukke schema in handen.
 4. Maak contact met andere christenen (ook een keertje door de week) om je verwondering over Jezus Christus te delen. Bouw goede vriendschappen op. Ik merk dat ik meer vreugdevol in het leven sta als ik een mooi, vertrouwelijk gesprek gehad heb met iemand die ook gelooft. Kan ook per mail, Skype, Facebook, via de app. 
 5. Heb je naasten lief!
Heb jij tips? Deel die dan alsjeblieft met mij in een reactie per mail of hier onder mijn blogpost.

maandag 13 juni 2016

Zorg dat je lamp brandt (1)

Er was eens een blinde bedelaar. Hij zat op een donkere avond langs de kant van de weg en naast hem stond een lantaarn die een vrolijk en helder licht verspreidde. Er liep iemand een man voorbij. Verbaasd keek hij opzij. Toen stopte hij en draaide zich op naar de man. "In vredesnaam, waarvoor heb jij die lantaarn daar staan? Je ziet er zelf niets van!" De bedelaar antwoordde: "Heel simpel. Zodat de mensen niet over mij zullen struikelen."
 
Laten Uw lendenen omgord zijn
 en uw lampen brandend! Lukas 12:35
 


De les van de bedelaar
De persoonlijke les voor mij als christen is: zorg dat je lamp brandt zodat anderen niet over je hypocrisie struikelen. Zodat ze maar zich aangetrokken voelen door het mooie van een leven met God. Want mooi en waardevol is het!

Hoe het zit met die lamp van mij?
Ik vraag mezelf af
 1. of de olie van Zijn Geest mijn hele leven doordrenkt
 2. of mijn lampen iedere dag helder brandt 
 3. of ik Jezus terugverwacht met een vurig verlangen

Volgende keer: Vijf manieren om je lamp brandend te houden

woensdag 1 juni 2016

Omdat ik naar Hem verlang?

Echt stille tijd houden is iets anders dan: elke dag een kort moment van Bijbellezen en gebed houden.

 

Hij verlangt
Gods bedoeling is duidelijk. Hij verlangt ernaar dat wij Hem beter leren kennen. Als we tot Hem naderen, dan zal Hij Zelf het verlangen naar God in onze harten leggen. Wanneer heb ik voor het laatst een ontmoeting gehad met God? Wanneer stortte ik mijn hart voor Hem uit. Wanneer hoorde ik Zijn stem voor het laatst tijdens het Bijbellezen? Of tijdens het luisteren naar Zijn Woord? Speelt Hij wel een rol in mijn leven van alle dag?

Stille tijd houden is
 1. verlangen naar God Zelf
 2. hunkeren naar een intensere gemeenschap met de levende God

Openbaringen 3:20 en kopje uit HSV

Zie Ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met Hem houden en hij met Mij. Openbaring 3:20

O God, buig mijn hart naar Uw Woord
Geef dat ik ernaar verlang
om U te ontmoeten.
Onderwerp mijn wil aan die van U 
geef me een gehoorzame geest en
vul mijn hart opnieuw
 met Uzelf.

maandag 30 mei 2016

Hoe langer Hij met mij wil leven ...

Vol verwondering dat God zo'n ommekeer kan maken in iemand. Als er iets is waar ik diepe spijt van heb, is het van mijn leven zonder God. Sowieso baal ik er van dat ik nog steeds diep in me de neiging heb op mezelf centraal te zetten.

Ik ben de ergste
Ik las vandaag dat iemand die echt godvrezend is, nooit zal vergeten dat ooit de heilige en rechtvaardige toorn van God op hem rustte. Hij zal met Paulus zeggen: "Ik ben de ergste van alle zondaars." 

I came to Jesus as I was,
Weary, and worn, and sad;
I found in him a Resting-place,
And he has made me glad.
 
 
Niet loskoppelen
De liefde van God heeft voor mij geen betekenis zonder het kruis. En Golgotha heeft geen betekenis los van de rechtvaardige toorn van God.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Ariëlla Persoonlijk
Hoe langer Hij met mij wil leven, hoe meer ik Zijn liefde bewonder. Hoe meer ontzag ik ook voor Hem voel. Wie ben ik, dat Hij naar mij omziet?

Wat een ongelofelijke liefde.