zaterdag 18 november 2017

I LOVE MY ABIDE PENDANT

Spurgeon's sermon (John 15) was a blessing for me.

Abide in Christ, and let His words abide in you. Closer, closer, closer, this is the way to spiritual wealth. To dwell in communion with Jesus is to abide in the sunshine, and to rest in His great love and atoning sacrifice is to nestle under the Rock of Ages, and to be shielded from every withering blast. "Nearer to God" is the way to greater fruitfulness.Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can you, except you abide in me. I am the vine, you are the branches: He that stays in me, and I in him, the same brings forth much fruit: for without me you can do nothing. (John 15:4,5)

BEAUTIFUL PENDANT

Later, one of my (online) friends put a nice handmade pendent on her instagram, lettered with blue India ink. You see it all in the picture. I like the blue & white! I like the beautiful leafwreath. And I LOVE the word Abide
She also used such nice hashtags: #abide #abideinme #iamthevine #youarethebranches #bearfruitinChrist #inchristalone 💙FOR MY BIRTHDAY

My husband bought this pendant for my birthday (November 18). It made the long journey to the Netherlands. I think it's Chelsey's first article to Europe.

I am so happy with this pendant. It reminds me of the scripture from John "if we abide in Him, He will abide in us."


Linked to: Friday Foto Friends

donderdag 16 november 2017

EN IK HOUD OOK VAN U

Uit mijn dagboek

Ik kon geen woorden vinden om mijn aanbidding vorm te geven. Maar ik vond ze tot mijn ontroering in de vertaling van een Arabisch lied.

TENEERGESLAGEN

Dinsdag was ik de hele morgen terneergeslagen en maakte me zorgen over veel dingen. Maar tijdens mijn Bijbelstudie met een groepje vrouwen op het wereld wijde web over de verschillende IK BEN uitspraken van de Heere Jezus, werd ik geraakt door wat iemand zei over onderstaande tekst:

Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei:

De Meester is er en Hij roept u.
DE MEESTER IS DAAR EN HIJ ROEPT U

Dat ene zinnetje! De Meester is daar en Hij roept U. Ik ervoer dat de Hij me riep. Daarom liep ik weg bij mijn computer en zocht een stille plaats om te bidden. Ik legde alles in Zijn handen. Vertelde Hem over mijn verdriet en uitzichtloosheid. En Hij? Hij maakt mijn hart vol met Zichzelf. Hij haalde de last van mijn schouders af en gaf me nieuwe hoop. Jezus leeft!

Toen ik later dit lied hoorde (en de Engelse vertaling las) wist ik dat ik de woorden gevonden had om vorm te geven aan mijn aanbidding. Mijn hart zingt mee!

U BENT MIJN GOD

Ik wilde dat ik de hele wereld aan mijn God kon geven
maar dat is niet goed genoeg in vergelijking met Uw mededogen.
En als ik U iets aan U kon geven als een geschenk,
heb ik alleen mijn hart om aan Uw voeten neer te leggen (?)

U bent mijn God, U bent mijn Vader.
U bent mijn Geliefde en al mijn hoop is in U.
Heer, ik houd van U en ik wil altijd in Uw aanwezigheid zijn.
U bent degene die van me hield en ik houd ook van U


Heer, ik geef mijn leven aan U
Ik zal U volgen met heel mijn hart en ziel
Heer, ik zal U standvastig dienen in al mijn dagen.
Ik heb Uw vreugde nodig in mijn hart.


U bent mijn God, U bent mijn Vader.
U bent mijn Geliefde en al mijn hoop is in U.
Heer, ik houd van U en ik zal altijd in Uw aanwezigheid leven.
U bent degene die van me houdt en ik houd ook van U.Ik doe met deze post mee aan de bloghop  BLOG MET EEN LIED

zaterdag 11 november 2017

GEESTELIJK STILLE MOMENTEN (2)

Zoals ik HIER schreef ging op onderzoek en voorzichtig kom ik tot deze conclusie: er is verschil tussen Geestelijk Stille Momenten en persoonlijke Bijbelstudie.

GEESTELIJK STILLE MOMENTEN

Geestelijk Stille Momenten zijn die momenten van de dag dat ik er naar streeft om de Heere God te ontmoeten.Tijdens die momenten wil ik horen wat Hij te zeggen heeft. Ik lees daarom uit de Bijbel en reageer door middel van belijdenis van zonde, aanbidding, voorbede en/of (dank)gebed.

BIJBELSTUDIE

Persoonlijke Bijbelstudie verschilt daarin van Geestelijk Stille Momenten dat ik niet alleen een stukje lees maar er ook studie van maak. Ik focus me meer op een bepaald onderwerp, een persoon of  een Bijbelboek.Tijdens Geestelijk Stille Momenten ben ik gericht op geloofsontmoeting tussen God en mij. Tijdens  het doen van Bijbelstudie ben ik erop gericht om een ​​diepere kennis van de Bijbel te krijgen. 

GEESTELIJKE GROEI

Stille tijd en Bijbelstudie? Twee verschillende dingen voor mij. Toch houden ze verband met elkaar en zijn ze allebei belangrijk voor geestelijke groei.


  • Hoe ziet jouw stille tijd eruit? 
  • Lukt het je om Bijbelstudie te doen?


Volgende keer: HOE BID JIJ? (over een kapper)

donderdag 9 november 2017

GEESTELIJK STILLE MOMENTEN (1)

Uit mijn dagboek

Gisteren deden we Bijbelstudie met een aantal vrouwen uit het boek De medicijnkist van God. Het ging over Maria's zitten en Martha's arbeid.

Eén van de gespreksvragen was:

Elke dag een kwartier voor God, is dat teveel gevraagd of te weinig? Hoe breng je die tijd dan door? Deel met elkaar hoe je je stille tijd invult.

TIJD VOOR GOD

We deelden met elkaar hoe we persoonlijk onze stille tijd invulden. Het was heel mooi om van anderen te horen hoe zij met God leefden. De worsteling om niet te druk te zijn om tijd voor God vrij te maken was bij iedereen herkenbaar.


GEESTELIJK STILLE MOMENTEN

In het hoofdstuk dat wij behandelden stond dat wij echt Geestelijk Stille Momenten nodig hebben. Als je die inbouwt, gaat God spreken. Als Maria aan de voeten van Jezus zitten. Luisteren naar Zijn Woord. Daar dacht ik thuis over na.

BIJBELSTUDIE?

Hebben mijn Geestelijk Stille Momenten het gehalte van Maria's zitten aan Jezus' voeten? Of lijken mijn Stille Momenten meer op Bijbelstudie doen? Ik voel me er onrustig over. Daarom ga ik op onderzoek. Vandaag nog.

maandag 6 november 2017

Doing the right things for the wrong reasons?

In less than five minutes, Bryan Chapell reshapes how we view God’s grace and love in light of our quiet time.
Quiet Time Doesn’t Earn God’s Grace

ALREADY AVAILABLE

He reminds us that spiritual disciplines don't manufacture grace, but rather when we feast through Bible reading and prayer we enjoy grace that is already available.BLESSING

Wow! The message in this video was an important lesson for me. Wonderful news for a tired sinner. Praise the LORD!