16-08-17

He that dwells ...

Mr. Gobat, the late Bishop of Jerusalem, retired on one occasion, in a season of deep spiritual depression and gloom, into a cavern. There he poured out his heart in earnest supplication, beseeching that God would not desert him, but encourage him in his trials.

HE REMAINED

He remained in the cavern for some time.
 
He that dwells in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the LORD, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust. Surely he shall deliver you from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover you with his feathers, and under his wings shall you trust: his truth shall be your shield and buckler.  Psalm 91:1-4
 
 
SUDDENLY HE SAW...

When Mr. Gobat rose from his knees, his eyes had become accustomed to the darkness. Suddenly he saw that he had been there with a hyena and her cubs, which yet had, marvellously, not been permitted to attack him. At the very time when he deemed himself forgotten, he received this striking manifestation that the God of providence was nigh to shield and protect him.

Let us make God our refuge, and He will be our refuge.
Let is seek shelter in Him, and He will shelter us.
 
Source: Memoirs of Bishop Gobat.

12-08-17

I will hold your hand

Those days! That fear and insecurity raise its ugly head before you're awake. Those days! That you are struggling with the flesh. Those days! That you are thinking about the past and all your mistakes. In this way I started my day. Confused and worried.

FEAR NOT!

Just that morning, I read a beautiful scripture during my study.

Fear you not; for I am with you: be not dismayed; for I am you God: I will strenghten you; yes, I will help you: yes, I will uphold you with the right hand of my righteousness. For I the LORD your God will hold your right hand, saying to you: Fear not: I will help you.


HEAVEN TO EARTH

This Schripture was bringing a little bit of heaven to earth. God was offering me the fresh start my soul so desperately needed. He promised to help me.
And again (vers 13) it is promised, that God will strengthen your hands: "I will hold your right hand, go hand in hand with thee’’ (so some): he will take us by the hand as our guide, to lead us in our way, will help us up when we are fallen or prevent our falls; when we are weak he will hold us up-wavering.  He will fix us-trembling, he will encourage us, and so hold us by the right hand, (Ps. 73:23). Matthew Henry 

FEAR NOT!

God will silence your fears too. Saying: "Fear not!" He has said it again and again in his word, and has there provided sovereign antidotes against fear.

My heart now overflows
With prayers and praises.
My heavenly Farther knows
Each sigh that raises.
My heart ever nearer His heart so tender;
For there's my joy and peace;
in Thee I've found release,
My soul's Defender.

O.Hallesby

Linking to Friday Foto Friends

22-07-17

De Man op de berg

Gisteren had ik niet veel zin om de dag te beginnen. Ik voelde me down. Toch pakte ik het boekje dat ik in mijn stille tijd aan het lezen ben en ging  ermee in de tuinstoel zitten. Ik sloeg het open.

Dit is wat ik las: 
Zie je het scheepje op het door de wind gestriemde meer? Storm en duisternis bundelen in hun hoog tempo hun krachten. Een ernstig gevaar bedreigt de mannen in het wankele vaartuig. Je verwacht dat de zee elke ogenblik haar prooi zal verzwelgen.


Tot zo ver raakte me het bijna niet. Totdat ik dit las:

Richt je blik nu eens landinwaarts. Op de top van een nabijgelegen heuvel staat een eenzame, maar majestueuze Man. Hij kijk ingespannen naar de roeiers in de trillende, door de storm heen en weer geslingerde bark. Geen gevaar ontgaat Hem, geen inspanning ontsnapt aan Zijn aandacht, er is niet één angst in hart die Zijn ziel niet in medelijden doet huiveren en Zijn teerste liefde niet oproept. Hij zal hen gaan redden ...

Dank U wel, Heere! Dank U wel dat U ieder detail van mijn leven kent. Dat niets onbelangrijk voor U is of aan Uw aandacht ontsnapt. U bent veel dichterbij dan ik dacht. Dat troost mij.

18-07-17

GOD IS ABLE

But God is able to multiply every favor toward you that you may always have whatever is sufficient for you in all things and that you may superabound in every good work. ~ 2 Corinthians 9:8 

I read on Bible Hub:
God is able! Whatever  he has done, He can do again. Is He not the creator still every day? Every morning He says: "Let there be light." Every year He says: "Let the earth bring forth grass, and herb yielding after his kind.


GOD is able!

 1. Do you say: "I am not so much concerned about the outward things of this life, but I am borne down by a sense of guilt: I see no way of escape, for it is written, "As a man soweth, so shall he also reap'"?  I answer: "God is able to forgive."
 2.  Do you say: "My nature seems strengthless. I can wish, but I can do nothing"? I answer: "God is able" to make you all that He designs man to be.
 3. Or do you say: "I hope I am forgiven, and yet I am in fear. The heart is deceitful, temptation is strong. What if after all I should make shipwreck of faith"? My answer is: "God is able" to guide you safely through.

Source: A. Raleigh
My free pics 

12-07-17

Dromen van God

Ik zag onze familievriend op de preekstoel staan. Zijn gezicht vervaagde en ik hoorde alleen zijn stem. Hij hield een twee minuten preek die net lang genoeg was om twee Bijbelteksten te noemen: Jesaja 40 en Jeremia 31. In mijn droom wist ik precies om welke verzen het ging:

Waarom zegt u dan, Jakob, en spreekt u, Israël: 
Mijn weg is voor de HEERE  verborgen 
en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? 
Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? 
De eeuwige God, de HEERE,
 de Schepper van de einden der aarde, 
wordt niet moe en niet afgemat. 
Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.
 Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert 
de sterkte van wie geen krachten heeft.


God is genadig
Toen werd ik wakker. Ik pakte mijn telefoon van het nachtkastje en begon Jesaja 40 te lezen. God is zo genadig! Hij ontmoette me daar. Toen ik later Jeremia 31 las, herinnerde ik me opeens al die keren dat God tot mij sprak door dit hoofdstuk:

De HEERE is mij verschenen van verre tijden! Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid. Jeremia 31:3, 15-17

Prijs Hem!
Ik kon Hem alleen maar prijzen voor Zijn goedheid en grote liefde! Wie is een God zo groot als deze God?

22-06-17

Veracht de dag van de kleine dingen niet.

Vanmorgen in alle vroegte keek ik en ja hoor: drie wijnrode blaadjes op een priegelig steeltje. Lang niet zo groot als de moederplant maar wel een echte Oxalis Triangularis. Vijf weken heb ik er op moeten wachten. Ik was van plan om het op te geven... en kijk nu eens!

Geloofsplantje
Is het plantje van jouw geloof ook op sterven na dood? Soms voelt dat zo! Onbegonnen werk om hoopvol en geduldig te zijn in moeilijke omstandigheden. Nergens een teken van gezond christelijk leven. En toch...

 Zou iets voor de HEERE te wonderlijk zijn?Geef niet op! Veracht de dag van de kleine dingen niet. Eén is er die de dag van de kleine dingen nooit veracht. Dat is God Zelf! Hij Die een goed werk in je begonnen is, zal dat ook voltooien tot op de dag van Jezus Christus.
 Geen ding zal bij HEM onmogelijk zijn. 

Liefdevolle Tuinman
Het plantje van je geloof, in wat voor toestand het nu is, ligt veilig in de doorboorde handen van Christus. Hij is de meest liefdevolle, genadige en almachtige Tuinman. Hij zegt: "Omdat Ik leef, zo zult u ook leven!" (Johannes 14:19). Zoals mijn plantje herleefde uit de dood.

Plantje: Oxalis

21-06-17

Don’t Despise the Day of Small Things

In the early morning I looked and yes, yes: I saw three wine red leaves on a very thin stem. Not as big as the plant in my window sill, but a real Oxalis Triangularis. Five long weeks I was waiting and now ...

Dying?
Is the plant of your faith dying? Sometimes it feels like that! Sometimes it is not possible to be hopeful and patient in difficult circumstances. No sign of healthy Christian life. You are tired and depressed.

But ...

The things which are impossible with men are possible with God.Don't give up! Do not despise the day of small things. One is there who never despises the day of small things. That is God Himself! I am sure of this, that He who started a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.

For Nothing Will Be Impossible with God.


Merciful Gardener
The plant of your faith, is safe in hands of Christ. He is the most loving, merciful and almighty Gardener. He says, "Because I live, you will live too!" (John 14:19).

Linking with Deb: Friday Foto Friends

Plant: Oxalis

15-06-17

Maar ik heb een sterke God!

Bijna alle zonnebloemen heb ik overgeplant naar een zonnig hoekje van mijn tuin. Maar deze twee zien er zo akelig zwak uit! Die gaan het vast niet halen. Ik kijk rond in mijn tuin. Opeens weet ik waar ik deze neer wil zetten! Daar, tegen het grote rotsblok! Dan hadden ze tenminste een steuntje!

Ik ben zo zwak
Terwijl ik ze in de grond zet, denk ik eraan dat ik me van binnen net zo kleintjes voel als deze zonnebloemen. Ongeruste vragen in mijn hart: Groei ik wel gezond op? Bloei ik tot Zijn eer? Blijf ik overeind staan in moeilijke omstandigheden? Misschien word ik op een dag wel meegesleurd door een verraderlijke wind van leer? O God, help me. Verlos mij van de boze!


Sterke God
Ik kijk vanaf een afstandje naar het rotsblok in mijn zonnebloemen en glimlach. Ha, ik ben zwak. Maar ik heb een heel sterke God! Hij leeft! Hij is mijn ROTS, tot wie ik iedere dag de toevlucht neem! En zoals de zonnebloem leunt op het rotsblok, steun ik op Zijn kracht met heel mijn zwakke 'ik'. Amen, ik geloof! Ik geloof dat Hij me veilig Thuis zal brengen op Zijn rekening. 
 
Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte.
De HEERE is mijn rots en mijn burcht en
mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie
ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn
van mijn heil, mijn veilige vesting.
 
Psalm 18:3

12-06-17

ALL THINGS FOR GOOD

And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. Romans 8:28

In Paris
I stood once in Paris, where the stone is soft and where the building blocks are cut not on the ground, but in their places on the tops of the doors and about the windows.I saw the work going forward on some of the public buildings, where lions, and eagles, and wreaths of flowers were being carved. Men stood with little chisels and mallets, cutting, and cutting, and cutting the stone, here and there.


Suppose one of these blocks of stone, when it first mounts into its place, is told that it is to be a royal lion, and it is to decorate a magnificent structure. The workman commences, and after working one day the head is rudely shaped, but you can barely tell what it is. The next day he brings out one ear. The third day he opens one eye. And so, day after day, some new part is added. The stone complains, and asks if the operation is to be an everlasting one; but the work goes on. And you cannot get anything out of stone except by myriads of blows continued until the work is done.

Why? How long?
I hear people say: "Why am I afflicted?"
For your good
I hear people say: "How long shall I be afflicted?" 
Until you cease to ask how long. Until God's work is done in you. 


God will go on chiselling as long as it is necessary, in order to elaborate first one feature and then another, and then another. The work ought to go on until it is completed. And every true heart ought to say: "Lord, do not stay Your hand; cut away until I am brought out into the fair lines and lineaments of the image of God." 

Work together for your good
Troubles and afflictions and blows that are sent are useless unless they make you patient to your fellows and submissive to your lot. But rest assured that if you love God all things will work together for your good. And now... join and work with them. Help God to work for you.

Source: biblehub.com /biblical illustrator

09-06-17

Vergeet geen parels te rijgen

"Jij ben echt veranderd!" zei mijn vroegere klasgenoot tegen me en ik beaamde het. Er was zeker weten iets gebeurd dat ervoor zorgde dat ik niet meer vloekte zoals ik vroeger deed. Ik wist WAT! We praatten over koetjes en kalfjes, tot ik opeens een tijdbalk zag: mijn leven! Mijn tijd zat er bijna op. Ik wilde zo graag nog vertellen hoe goed de Heere voor me geweest was. Maar ik had teveel tijd verspild.

Wakker
Toen schrok ik wakker met dit stukje uit Psalm 103 in mijn gedachten:

'Vergeet geen van Zijn weldaden.'


Zoeken naar Psalm
Ik zocht die morgen psalm 103 op en las dit in een uitleg ervan:

Heb je geen oorzaak genoeg om Hem te zegenen, die jou heeft gezegend? Sla je dagboek van je geheugen erop na en kijk eens wat voor onschatbare gunsten en voorrechten er in staan waarvoor je Hem nog niet gedankt hebt. De Heere heeft je gered met een geweldige verlossing! Ontwaak dan en prijs Hem ervoor met vurige geestdrift.

Parels rijgen
David begint in Psalm 103 zijn lijst met zegeningen op te noemen. Vers 2, 3 en 4. Hij doet alsof het parels zijn en kiest de mooiste uit om ze aan de draad van zijn herinnering te rijgen. Hij maakt er een halssieraad van de dankbaarheid. Dat wil ik ook doen. Rijg je mee?

Die al uw ongerechtigheid vergeeft,
Die al uw ziekten geneest,
Die uw leven verlost van het verderf,
Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
Die uw mond verzadigt met het goede,
uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

06-06-17

Verschrikkelijk Ikke (of toch niet)

Mijn zoon verzamelt Hoogvliet kaartjes van Verschrikkelijke Ikke. Je kunt er korting mee krijgen op de leukste Verschrikkelijke Ikke bekers. O, o die Gru. Hij wil de grootste schurk van de wereld worden om het respect van zijn moeder te winnen. Enfin, daar wil ik het niet over hebben. Toen ik mijn zoon bezig zag met die kaartjes dacht aan mezelf.

Verschrikkelijke Ikke
Ik voel me vaak ook zo'n Verschrikkelijke Ikke. Je weet wel, wat Paulus schrijft: 
Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. (Romeinen 7:24,25)


Iets trekt me naar bepaalde zonden. Terwijl ik dat niet wil. Jaloerse gedachten, venijnige woorden ... Ik verlang vurig om met heel mijn hart voor God te leven. Wat klinken Paulus' woorden wanhopig maar hoe mooi eindigt hij:

Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.

Ik dank God
Ik dank Hem, want Hij heeft mijn zonden vergeven. Christus is het Die in mijn plaats gestorven is, ja wat meer is, Hij is opgewekt en Hij zit aan de rechterhand van God en pleit voor mij. Dat is de reden dat ik me misschien wel een Verschrikkelijke Ikke voel maar het eigenlijk toch niet ben. Ik ben een geliefd kind van de Allerhoogste Koning. Dat is echt iets om voor te danken!

Geen jammerklacht meer
Hier ben ik af en toe heel verdrietig over mijzelf. Hier rouw ik. Hier worstel ik me door allerlei moeilijke dingen heen. Maar... ik weet dat er een dag komt dat Hij alle tranen van mijn ogen zal afwissen. De dood zal er niet meer zijn. Geen rouw, jammerklacht of moeite meer. Dan zal ik Hem eindelijk zien zoals Hij is. 

Wat verlang ik naar die dag!
Jij ook?

05-06-17

Always - because it is always day somewhere

From the rising of the sun unto the going down of the same the LORD'S name is to be praised. Psalm 113:3

Let us praise
It is a marvel of mercy that the sun should rise on the rebellious sons of men, and prepare for the undeserving fruitful seasons and days of pleasantness. Let us for this prodigy of goodness praise the Lord of all. From hour to hour let us renew the strain, for each moment brings its mercy.


Let us not cease our music, but lift up our hymn:
Father of heaven and earth!
I bless thee for the night,
The soft still night!
The holy pause of care and mirth,
Of sound and light.
Now far in glade and dell,
Flower cup, and bud, and bell
Have shut around the sleeping woodlark's nest,
The bee's long murmuring toils are done,
And I, the over wearied one,
Bless thee, O God, O Father of the oppressed!
With my last waking thought.

Verse 3. God is to be praised.
1. All the day.
2. All the world over.
3. Publicly in the light.
4. Amidst daily duties.
5. Always - because it is always day somewhere.

Source: C.H. Spurgeon

Will You Praise The Lord Today?

03-06-17

Vraag ik toch om een wonderoogst?

Ik liep woensdag langs een tuin waar niets in stond. Alleen wat taaie vergeelde graspollen in het droge zand. Wat een troosteloos beeld. Het bleef me achtervolgen.

Smeken om wonderoogst
Het bleef me achtervolgen omdat ik iets gelezen had over christenen de neiging hebben om het seizoen van zaaien over te slaan en bij hun lege tuin staan te smeken God een wonderoogst wil geven. God heeft de macht om extraordinaire dingen te doen. Maar Hij wil ook werken door wat wij in Zijn naam zaaien en planten.

Daar denk ik over na.

 • Wat zaai ik?  
 • Wat plant ik?
Laten we niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als we het niet opgeven. Galaten 6:9


Paulus bemoedigt de christenen uit Galaten om elkaars lasten te dragen en elkaar te dienen en goed te doen. Leef een leven van liefde in de Geest. Het gaat om het verspreiden van wat ik lees in Galaten 5:22

Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. 

Ik vraag om ...
Wat ziet mijn tuin er soms droog uit! En wat voel ik de neiging om het dan maar op te geven. Maar ik doe het niet! Ik geef mijn alles over aan de God van alles. Ongeacht mijn situatie, zoek ik God en ik vraag om een overvloedige regen op de minuscule liefdesplantjes, die hun kopjes hier en daar omhoog steken.

Een wonderoogst?
Vraag ik toch om een wonderoogst? Misschien wel. "Help me, trouwe Landman ... om meer vrucht te dragen, speciaal voor U"

23-05-17

Toen mijn plantje doodging

Ik ben dol op kamerplanten, die op de vensterbank passen. Ik had er ik drie gekocht en weken ging het goed. Tot die ene dood ging. Dat was voor mij de aanleiding om te kijken of ik soms iets fout gedaan had in de verzorging.

Wortelrot
Had ik het maar eerder geweten. Mijn plantje mocht helemaal niet in een bakje water staan! Op die manier had ik mijn plantje verziekt. Diagnose: wortelrot. Bij het volgende nieuwe plantje ga ik eerst het verzorgadvies te lezen.

 
Ik hurk neer op de warme tegels en kijk naar het verrotte plantje. Eén groen puntje zie ik nog. Heel voorzichtig laat ik er een drupje water op vallen. Zou het overleven?

Maak mij levend
O God, fluister ik, zo is het vaak ook in de tuin van mijn hart. Dan krijgt verrotting de overhand, omdat ik vergeet Uw verzorgadvies in acht te nemen. Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend overeenkomstig Uw woord ...

Welzalig de man ... die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.

Bron van mijn leven
Steeds terug naar het Woord want de Bijbel is Gods gebruiksaanwijzing voor een gezegend leven. Ik vind er de Bron van mijn leven in. Jij ook?

10-05-17

My teacher tells me that ...

"Mamma," said a child, "my Sunday-school teacher tells me that this world is only a place in which God lets us live a little while, that we may prepare for a better world. But I do not see anybody preparing. I see you preparing to go into the country, and Aunt Eliza is preparing to come here. But I do not see any one preparing to go to heaven. If everybody wants to go there, why don't they try to get ready?"

 
Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Matthew 24:44
 
 • ARE YOU PREPARED FOR JESUS' SECOND COMING?
 • HOW ARE YOU PREPARING YOURSELF FOR HIS COMING?
 
Source: Biblical Illustrator
 

09-05-17

Muziek in Zijn oren.

Eind april schreef ik over de oude mevrouw die niet slapen kon en ging bidden. Ik beloofde om later over het laatste stukje van Colossenzen 4:2 te schrijven:

Houd sterk aan in gebed en wees daarin waakzaam zijn met dankzegging. Colossenzen 4:2


Gebrekkige dankbaarheid

Eerlijk gezegd werd ik een beetje down van deze tekst. Ik heb van mijn ouders geleerd om dankbaar te zijn voor wat ik kreeg. Maar hoe spreek ik mijn dankbaarheid uit tegenover de Heere? Wat betekent mijn gebrekkige dankbaarheid eigenlijk voor Hem? 

Wat ik las
Gelukkig vond ik antwoord in het boek over het gebed. Ik las tot mijn verrassing hoe hoog de Heere mijn dankbaarheid inschat:

"Sla een blik in Gods hart. Zijn hart is het tederste en het gevoeligste. Niets is zo gering of onbeduidend, dat het op Hem geen indruk maakt. Jezus zegt dat Hij zelfs een beker koud water niet vergeet, als deze in dankbare liefde jegens Hem gegeven wordt. Hij is niet van steen. Hij verblijdt Zich telkens als Hij ziet dat je Hem waardeer voor wat Hij voor jou gedaan heeft. Grijp Zijn doorboorde hand, en zeg tot Hem: "Ik dank U, mijn Heiland, omdat U voor mij gestorven bent"

Muziek in Zijn oren
Hij kent mij! Hij begrijpt wat ik wilt zeggen. Mijn gestamel klinkt Hem misschien wel als muziek in de oren. 

06-05-17

De man bij mijn ziekbed

Ik besloot mijn avondgebed over te slaan omdat ik me ontevreden en teleurgesteld  voelde over mezelf. God zou me toch  niet horen, dacht ik. Zondig was ik. En onrein. Het duurde lang voor ik in slaap viel. 

Nooit vergeten!
Ik ben verbaasd, dat ik na al die jaren nog weet wat ik die nacht droomde. Ik droomde over een ziekenzaal vol bedden. Of er in de andere bedden mensen lagen weet ik niet want ik had alleen oog voor mezelf. Diepe duisternis omringde mij.


Opeens kwam er iemand in de ziekenzaal. Ik tilde mijn hoofd op om te zien wie het was, maar het lukte me niet om zijn gezicht te zien. Hij kwam steeds dichterbij. Terwijl ik zijn aanwezigheid om me heen voelde komen, schrompelde ik ineen tot een nietig, bang mensje. Wie was hij? Wat deed hij hier in de ziekenzaal? Hij raakte me aan en zijn intens medelijden overspoelde me. Verbijsterd kwam ik overeind. Hier was iemand die me kende tot diep in mijn ziel. Iemand die mijn zwarte kant doorgrondde. Ik voelde dat zijn medelijdende liefde mijn duisternis verdreef. 

Ik voelde me aangeraakt
Toen ik met een schok wakker werd, merkte ik dat ik vol hoop was en dat mijn hart uitging naar God! Al mijn negatieve gevoelens waren verdwenen. Ik voelde me aangeraakt. Deze levendige droom dreef me die nacht uit om in mijn bijbel te lezen. Er was een tekst die als een puzzelstukje op zijn plek viel:
Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Hebreeën 4:15,16
.
Hij leeft!

Soms denk ik terug aan die droom. Dan besef dat Hij mijn Hogepriester is. Dat Hij het is, die mijn ziekte op zich genomen heeft, mijn zonden en onreinheid weggedragen heeft aan het kruis. Hij is het die zei: "Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars." 

Deze Hogepriester leeft!

04-05-17

Continue in prayer (2)

In riding along the south coast of England you may have noticed the old Martello towers in constant succession very near to each other. They are the result of an old scheme of protecting the coast from our ancient enemies. 

Martello tower

It was supposed that as soon as ever a French ship was seen in the distance the beacon would be fired at the Martello tower, and then, across old England, wherever her sons dwelt, there would flash the fiery signal news that the enemy was at hand, and every man would seize the weapon that was next to him to dash the invader from the shore. Now, we need that the Church of Christ should be guarded with Martello towers of sacred watchers, who shall day and night look out for the attack of the enemy. For the enemy will come; if he come not when we are prayerless, he will surely come when we are prayerful. He will show the cloven hoof as soon as ever we show the bended knee. 

Watch in Prayer

If our motto be "Prayer," his watchword will be "Fierce attack." Watch, then, while ye continue in prayer.


Source: C. H. Spurgeon

02-05-17

Continue in prayer (1)

Some time ago, on the coast of the Isle of Wight, a woman thought she heard in the midst of the howling tempest the voice of a man. She listened. She strained her ear again, and she caught, amid the crack of the blast and the thundering of the winds, another cry for help. 

Three poor mariners
She ran at once to the beachmen, who launched their boat, and some three poor mariners who were clinging to the mast were saved. Had that cry been but once, and not again ... either she might have doubted as to whether she had heard it at all, or else she would have drawn the melancholy conclusion that they had been swept into the watery waste, and that help would have come too late. 

Continue in prayer!

So when a man prays but once, either we may think that he cries not at all. Or else that his desires are swallowed up in the wild waste of his sins, and he himself is sucked down into the vortex of destruction. So, continue in prayer!


Source: C. H. Spurgeon

01-05-17

De les van het kamerplantje

God kan een simpele kamerplant gebruiken om je een les te leren. Ik heb zo'n God en ik heb zo'n plantje. Het plantje staat al jaren bij mij in de woonkamer op de vensterbank. Het bijzondere is dat het iedere avond zijn blaadjes sluit. Pas de volgende morgen doet het ze weer open.
 
In de richting van het raam
Het was al laat toen ik naar bed ging. Zachtjes liep ik door kamer. Opeens stond ik stil en ik keek naar mijn plant. In het schemerdonker strekte het al zijn takjes uit in de richting van het raam. Alsof het vol verlangen uitzag naar het licht van de nieuwe morgen.
  


Verlangend uitzien
Dat trof me. Te midden van mijn kinderen die God vaarwel gezegd hebben, wil ik zo graag op dit plantje lijken dat reikhalzend uitziet naar het licht van de nieuwe morgen. De Heere is mijn Licht. Daarom focus ik me vanuit het duister op Hem alleen. Focus jij mee?

Ik zal uitzien naar de HEERE, ik zal wachten op de God van mijn heil; mijn God zal mij horen. Micha 7:7

Hij zal horen
In het donker fluister ik mijn gebeden. Ik richt mijn oog vol verlangen op Hem, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij is mijn God. Hij zal me horen.

 Plantje: Oxalis 

29-04-17

He will hear me as a ...

Therefore I will look to the LORD; I will wait for the God of my salvation: my God will hear me. Micah 7:7


As surely as He is my God He will hear me. Why?

 1. Because He is God, the living and true God.
 2. Because He has made Himself my God He will hear me. He has given Himself to be my God.
 3. Because my God has heard me so many times. Therefore, be it far from me to doubt His present and future favour.


 
My God will hear me.
It is better for us to have a promise that God will hear us, than a promise that God will always answer us. If it were a matter of absolute fact that God would always answer the prayers of His people as they present them, it would be an awful truth. The text means that He will hear me ...

1. As a listener.
2. As a friend, full of sympathy.
3. As a judge patiently hears a case.
4. As a helper.


Source: C. H. Spurgeon.

21-04-17

Als ik niet slapen kan

Haar ogen staan vol tranen. "Mijn kind is al zo lang jaar ziek," zegt ze, "maar ik blijf voor haar bidden. Dag en nacht bid ik tot God of Hij haar genezen wil. Ik weet dat Hij het kan!"

Ze kan niet meer naar de kerk 
Ik luister naar de oude mevrouw die naast me zit. Ze is één van onze senioren en zij kan door haar lichamelijke beperking niet meer naar de kerk. Ik probeer haar regelmatig een bezoekje te brengen. Ik leer van haar.


Als ik niet slapen kan
"Ja!" zegt ze. "Als ik niet slapen kan en de nacht nog uren duurt smeek ik God of Hij mijn dochter genezen wil. Ik bid ook voor de buurvrouw, hier in de gang, want maak me zorgen over haar. Zij kijkt veel televisie maar ze heeft geen tijd om naar de kerkradio te luisteren." Ze legt haar handen op de leuningen van de stoel en kijkt me aan. "Dat mijn dochter genezing krijgt zou een groot wonder zijn. Maar ik leer ook bidden zoals Jezus deed in Getsemané: Niet mijn wil maar Uw wil geschiedde!"

Houd sterk aan in gebed!
Als ik later naar huis fiets denk ik erover na. Deze oudere zuster vond een schat in het lijden: Jezus Zelf en een levendige relatie met Hem. In haar hoge ouderdom is deze vrouw groot voorbeeld voor mij! Ik leer om voorbede te doen, als ik niet kan slapen. Sterk aanhouden in het gebed en daarin waakzaam zijn.

Over het laatste stukje van Kolossenzen 4:2 (zie foto) wil ik een ander keertje schrijven: Waakzaam zijn met dankzegging. Hoe dan?

Romeinen 12:12

19-04-17

Maar wat zegt Hij?

Ik baal ontzettend van mijn gasfornuis. Stom oud ding. Al schurend op een gaspit reken ik uit hoe oud hij is. Vijfentwintig jaar zeker. Ik boen, ik schuur ... en zucht heel diep want het lukt me niet om al die plekken weg te krijgen.

Smerig
Opeens zie ik mezelf in dat vieze gasfornuis. Hoe ik ben tegenover God! Met Zijn kennersoog doorgrondt Hij al mijn smerige plekken, al mijn verborgen afwijkingen. Geen ding blijft er verborgen voor Hem. Hoe langer ik naar mezelf kijk, hoe meer vlekken erbij lijken te komen.

 
Maar Hij weet er raad mee! Godzijdank zegt Hij:

Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Jesaja 1: 18

Sneeuwwit
Ik hoef alleen maar in geloof op Hem te zien. Op Het Lam van God dat de zonden wegdroeg aan het kruis. Zijn bloed reinigt mij van alle zonden. Hij maakt mijn donkere leven weer rein: sneeuwwit. Ik verlang naar Hem. Hij is de levende God. Ik belijd Hem mijn onvolmaaktheid. Maar wat zegt Hij?

Zie, U bent mooi, Mijn vriendin,
zie, u bent mooi
Hooglied 4:1

1 Joh 1:7-9
Psalm 51:9
Hebr. 9:14

18-04-17

Zijn handen laten niet los

Ik zwoegde. Het zweet droop van mijn voorhoofd. Ik was heel druk bezig met één van mijn doelen en focuste me daar enorm op. Maar opeens hoorde ik het geluid van een schakelaar in mijn oren. God deed het licht uit. Mijn tijd was voorbij. Ik stierf. Toen schrok ik wakker.

Consequenties
Nu, met mijn vingers op het toetsenbord, bedenk ik dat de manier waarop ik leef consequenties heeft voor de eeuwigheid. Ik denk erover na.

 • Hoeveel tijd heb ik nog?
 • Hoe kan ik me veilig voelen?Hoeveel tijd?
Hoeveel tijd ik krijg weet ik niet en dat maakt me best wel onzeker. Wat ik wel weet over mijn leven dat zo kwetsbaar is zoek ik op in mijn Bijbel. Ik lees het in psalm 31 vers 6
 
"Mijn tijden zijn in Uw hand."

Ben ik veilig?
Heel mijn kwetsbare leven ligt veilig in Jezus handen, die ooit aan het kruis werden genageld voor mijn verlossing. Ik was een vijand van God. Maar Hij heeft mij getrokken uit de macht van de duisternis. Jezus verzoenend sterven is echt het rustpunt van mijn hart. Ik weet heel zeker dat Zijn handen mij nooit los zullen laten. Ook niet als ik sterf. Dat maakt dat ik me veilig voel.

Little sentence
My times are in thy hand.This little sentence, to my mind, swells into a hymn: it buds and blossoms into a psalm. Few are the words, but mighty is the sense, and full of rest.
 
My Lord,
if my times were in my own hand,
they would prove a failure;
but since they are in thy hand,
thou wilt not fail, nor shall I.
 
 Source: C.H Spurgeon

14-04-17

Father's Love

But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. (Romans 5:8)


Father's Love
So there stands the Cross, the revelation to us, not only of a Brother's sacrifice, but of a Father's love; and that because Jesus Christ is the revelation of God as being the 'eradiation of His glory. He is the express image of His person. Light does pour out from that Cross, whatever view men take of it. But the omnipotent beam, the all-illuminating radiance, the transforming light, the heat that melts, are all dependent on our looking at it -- I do not only say, as Paul looked at it, nor do I even say as Christ looked at it, but as the deep necessities of humanity require that the world should look at it, as the altar whereon is laid the sacrifice for our sins, the very Son of God Himself. To me the great truths of the Incarnation and the Atonement of Jesus Christ are not points in a mere speculative theology; they are the pulsating vital centre of religion.

~ Alexander Maclaren

Herein is love, not that we loved God, but that He loved us, and gave His Son to be the propitiation for our sins.


 • Is it true of you that you love God because He first loved you?
 • Do you believe that Jesus Christ died for your sins 'according to the Scriptures'?
 • Do you fling back the reverberating ray from the mirror of your own heart that directs again towards heaven the beam of love which heaven has shot down upon you?

Living for us
We were saved from guilt by His death; how much more shall we be sanctified and prepared for heaven by Him living for us.

Source: Alexander Mclaren

11-04-17

Daarom blijf ik bidden

Net toen ik gisteravond het gordijn van mijn slaapkamer dicht wilde schuiven zag ik de maan aan de hemel staan. In een flits dacht ik: O ja, volle maan vandaag! En Pesach. Volle maan en Pesach horen bij elkaar. Ooit vierde Jezus hetzelfde feest.

Beleden schuld
Vaak voel ik me verscheurd vanbinnen om wat wij (christenen) het Joodse volk hebben aangedaan. Van generatie op generatie. Door al die lange eeuwen heen. Ooit heb ik die schuld aan God beleden en ja, ik geloof dat God het mij persoonlijk vergeven heeft. Maar ... het blijft ondertussen verschrikkelijk!

Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;
Heere, hoor naar mijn stem.
Laat Uw oren opmerkzaam zijn
op mijn luide smeekbeden.
Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,
Heere, wie zal staande blijven?
Maar bij U is vergeving,
opdat U gevreesd wordt.
 

Daarom word ik echt blij als ik hoor dat God verbazingwekkend werkt onder de Joden. Lees een getuigenis. Toch doet het me zo'n pijn dat het merendeel van het Joodse volk Jezus (nog) niet erkent als het Lam van God, dat de zonden van de wereld weggedragen heeft. Het doet me pijn om hen! Omdat ze bij Hem horen.

Wanneer?
Wanneer komt de dag dat God dat zij Hem zullen aanschouwen, Die zij doorstoken hebben? De dag dat ze rouw over Hem rouw zullen bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind? (Johannes 19:27, Openbaringen 1:7). Daarom blijf ik bidden:

Mijn ziel wacht op de Heere,
meer dan wachters op de morgen,
Laat Israël hopen op de HEERE,
want bij de HEERE is goedertierenheid
en bij Hem is veel verlossing.
Ja, Hij zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.


08-04-17

Onder een open hemel

Soms lijkt het alsof God met Zijn machtige hand een gordijn opzij schuift. Dat Hij heel dichtbij komt. Dan voel ik me als Petrus, die zei: Ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Niet dat ik echt wil dat Hij weggaat. Ik voel me gewoon zo klein.
 
Tijdens gebed
Eén van de keren dat God zo dichtbij kwam was tijdens een gebed. Ik was aan het bidden voor iemand waar ik veel van hield. Ze was ongeneeslijk ziek. Terminaal.

 
Psalm 51
Ik smeekte bij God voor haar ziel met de woorden van David.
 
Geef haar een rein hart, o God,
 vernieuw in haar binnenste een vaste geest.
Verwerp haar niet van voor Uw aangezicht
en neem Uw Heilige Geest niet van haar weg.
Geef haar de vreugde over Uw heil terug;
ondersteun haar met een vrijmoedige geest.
 
Psalm 51:12-14
 
Terugdenken
Zij stierf diezelfde nacht. Toen ik veel later psalm 51 las en toen moest ik terugdenken aan die momenten dat ik Gods aanwezigheid zo duidelijk ondervond. Die God leeft vandaag nog steeds en is actief.
 
Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade,opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebreeën 4:16)
 
Niet alleen onszelf maar ook voor anderen!

07-04-17

God Is Still Alive

Sometimes God opens heaven and comes very close. I 'm feeling like Peter at such moments (Peter, who said: Depart from me; for I am a sinful man, O Lord). I just feel so unworthy in His holy presence.

During prayer
One of the times that God came so close was during a prayer. I was praying for someone I dearly loved. She was terminally ill.

 
I begged God for her soul, using the words of David and it was as if someone else put those words in my mind.

Create a clean heart in her, O God;
and renew a right spirit within her.
Cast her not away from your presence;
and take not your holy spirit from her.
Restore to her the joy of your salvation;
and uphold her with your free spirit.

God is still alive
When I was reading Psalm 51, I suddenly remembered that time and that special prayer. O yes, God's ears were open unto my cry. God is still alive and active today! So, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need. Not only for ourselves but also for other people.

05-04-17

Hoe wandel ik ootmoedig met God (3)

Ik ontdekte in het boek van John Owen dat wandelen met God veel meer diepte en inhoud heeft dan ik dacht. Hier deel ik mijn eerste eyeopener. Vandaag nummer twee:

 • Eyeopener 2: Tweede vereiste voor wandelen met God: eenheid van doel 

Hetzelfde doel
Ik kan alleen met Hem wandelen als ik hetzelfde doel (Zijn doel dus) voor ogen hebt. Paulus beschrijft het zo: "Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade. Gods doel is de lof van Zijn genade.


Hem verheerlijken
Alles wat ik van God krijg is pure genade en barmhartigheid (Titus 3:4,5). Hij wil dat ik Hem daarin erken. Dat ik Hem erom verheerlijk. Omdat Hij uit genade al mijn ongerechtigheden en zonden vergeeft.

Ik lees dat ik dat ene grote doel kan verdelen in drieën kleinere:
 1. De eer van God. Alles in mijn aanbidding van God en in mijn wandelen met Hem moet op Hem gericht zijn. Tot eer van Hem.
 2. God loven. Zijn genade en liefde vol dankbaarheid verhogen, op allerlei manieren.
 3. Vreugde in God. Linkje naar het antwoord op een vraag hierover.

 Grote vraag is dus: Hoe zit dat bij mezelf?

03-04-17

Kleine spinnen zijn ook spinnen

Het deed me eigenlijk niets: dat kleine spinnetje. En dat terwijl ik bang ben voor spinnen ben. Maar dit spinnetje op mijn been was zo klein. Ik kon niet eens zien hoeveel pootjes hij had. Ik voelde hem amper kruipen ...

Zonde is zonde
Toen bedacht ik opeens dat het ook zo is met zonden. Kleine zonden voel ik bijna niet als "kwaad". Een leugen, zo klein als het spinnetje op mijn been, wat geeft dat nou? Maar voor God geeft het wel. Zonde is zonde. Net zoals kleine spinnen echte spinnen zijn. Maakt niet uit hoe groot of klein ze zijn.

Ik hoor al meer vijfentwintig jaar bij de Heere Jezus. En zondig ik nou nog steeds? Ik haat dat, vooral omdat ik Hem er verdriet mee doe!


Uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort. (Jesaja 59:2) 

Jezus droeg de straf
Mijn ongerechtigheid is op Hem is neergekomen. Jezus droeg de straf die ik eigenlijk moest krijgen. Hij maakte vrede tussen God en mij. Hoe kan ik zo makkelijk over kleine zonden denken, als Hij erom verwond werd? Het verwart me dat ik zo gemakkelijk zondig. En met dat alles vlucht ik opnieuw tot Hem:
 
HEER, ik kom tot U
hoor naar mij gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.
 
Met Uw liefde HEER,
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.
 
Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.
 
Jezus, op Uw Woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

31-03-17

My Little Sins

I'm only afraid of big spiders. But this little spider on my leg was so miniscule. I even didn't feel it on my skin.

Big or small?
Gazing to the little spider I suddenly thought: that's also with sin. I don't always regonize a little sin as "evil". Is a little lie (as small as the spider on my leg) really a sin? A BIG sin?  O yes ... sin is sin before God. Just as little spiders are real spiders. No matter how big or small they are. A lie, big or small is still a lie. I read in my Bible:

Your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. (Isaiah 59:2)


My little sins
But ... our iniquity has has come upon Jesus. He was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was on him; and with his stripes we are healed. My "little" sins suddenly seem so big when I think about the suffering and death of Jesus Christ! It confuses me. Therefore I am fleeing to Jesus again, whispering:  "O Lord; forgive me all my sins."
 
Cleanse me from my sin, Lord,
put Thy power within, Lord,
take me as I am, Lord,
and make me all Thine own.
Keep me day by day, Lord,
underneath Thy sway, Lord,
make my heart Thy palace,
and Thy royal throne.

27-03-17

Jesus He Knows Me

I am often disappointed the last time. I fail so often.  I am not free from sin’s temptations. But do you know what comforts me?  God's everlasting love. Do you know who gives me SPIRITUAL STABILITY? It's Jesus. He is my solid rock. He knows me. He has fully paid for all my sins with his precious blood. That's why I focus on Him!


Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. (Hebrews 12:2,3)


To bring me home
He will always be there for me ... to love me, to forgive me, to guide me, to bring me home. How does knowing that Jesus knows who you are affect you?

25-03-17

Hij kent mij

Ik ben vaak teleurgesteld in mezelf. Val mezelf duizend keer tegen. En daarbij ... in anderen vind ik ook geen vaste grond onder de voeten. Iedereen kan falen toch? Ik heb het moeilijk op dit moment. Maar in dit alles weet ik dat Jezus mijn enige Troost. Mijn vaste Rots. Hij kent mij. Daarom focus ik me op Hem!
... terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. (Hebreeën 12:2en 3)


Hij zal er altijd zijn om mij
 • lief te hebben
 • te vergeven
 • te begeleiden
 • Thuis te brengen

18-03-17

Jezus is het allerbeste antwoord.

Tijden gaat het goed. Maar dan opeens heb ik er last van. Van gedachten die ik als volgeling van Jezus helemaal niet wil denken. Van beelden waar ik niet over wil fantaseren. Ze nestelen zich in mijn hoofd en ik kan me er niet los van maken.

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. 1 Korinthe 10:13


Wat te doen?
 1.  Ik onderken dat mijn gedachtenspinsels zondig zijn. Het kost mij moeite om dat te doen en ik bid of God me kracht wil geven. Inzicht om te zien dat het zonde IS.
 2. Ik vlucht ermee naar Jezus en open mijn hart voor Hem. Ik belijd mijn zondige gedachten en vraag of Hij me wil vergeven. Of hij dat ZWARTE uit mijn ziel wil wegnemen en mijn leven wil vullen met Zijn liefde en genadige aanwezigheid.  
 3. Ik begin opnieuw met Bijbel lezen. In plaats van zondige gedachten neem ik Zijn Woord tot me. Ik memoriseer bepaalde teksten, leer ze uit mijn hoofd.
 4. Wanneer er opnieuw slechte gedachten in mijn hoofd "vallen" grijp ik terug op Gods beloften en schuil bij Hem. 
 Voor mij is Jezus is het allerbeste antwoord!

10-03-17

Daarom zal dit mijn bevrijdingslied zijn!

Ik voelde me verdrietig en was moedeloos. Maar God kwam en gaf me hoop door wat ik las. Hij verzekerde me:

De HEERE maakte de gevangenen los
Psalm 146:7
 
 
God is zoveel sterker dan ik ben. Hij maakte de gevangenen los. Waarom zou ik dan wanhopen en treuren? Jezus roept opening van de gevangenis uit, voor hen die gebonden zijn. Ikzelf hoef die ijzeren boei niet te verbreken. De HEERE Zelf zal het doen. Daarom leg ik mijn afdwalende kinderen aan Zijn voeten neer. 
 
De satan houdt hen vast.
De zonden ketenen hen.
Maar ... 
 
Ik vertrouw
Maar ik vertrouw vandaag op Hem.  En morgen. En overmorgen ook. Ik geloof in de Heere Jezus. Ik geloof in Zijn genade. Ik geloof in de volheid van Zijn macht om hen te redden. Daarom zal dit mijn bevrijdingslied zijn:
 
De HEERE maakt de gevangenen los