22-03-18

Rust is niet altijd goed. Sta op!

Ik schreef vanmorgen op mijn Insta:

RUST bij pijnklachten is niet altijd goed! Zeker bij hypermobiliteit is rust een medicijn met nare bijwerkingen. Daarom twee keer in de week op de fiets naar het beste fitness-centrum van ons dorp 😏 (Bron: Condite)

BIJ DE PAKKEN NEERZITTEN

Toen ik terug naar huis fietste dacht ik: zo is het in geestelijk opzicht ook. Bij de pakken neer zitten als je je geestelijk verlaten voelt, is ongezond. "Niets doen" kan ontwikkelen tot een gevaarlijk iets. Denk alleen maar aan het feit dat je je daardoor steeds ellendiger voelt. God lijkt zo ver weg en je krijgt last van allerlei twijfels.


STA OP!

Sta op! Onderneem actie. Zoek je Bijbel weer op want de beloften van God in het Woord zijn het allerbeste medicijn. Dat is de weg om Zijn aanwezigheid weer te ervaren. Zoek het buiten jezelf, in Christus Jezus. Pleit met kinderlijke vertrouwen op Zijn beloften.

Vanmorgen las ik dit:
Als je zo graag levendig gesteld wilt zijn, wek je hart dan op door zó op de beloften van God te zien dat je de middelen ook echt gebruikt. Als je een belofte leest of hoort van de Heere, je God, bind die dan gelijk op je ziel en zeg bij wijze van spreken: "Mijn ziel, wat ben je lui en traag, wat ben je ingezonken, terwijl de Heere je zulke grote en mooie belofte beloofd heeft! Waarom span je je niet in om die beloften te ontvangen? Omdat de Heere ze aan je belooft, zie je toch dat Hij ze graag aan je wil geven?" (Bron: Johannes Teellinck)

GEBED

"O God, geef me alstublieft Abrahams levenshouding! Bewaar me  ervoor dat ik aan Uw beloftes twijfel door ongeloof. Wilt U me sterken. Ik ben er van verzekerd dat U machtig bent om te doen wat U beloofd. En dat U het ook zult doen op Uw tijd."

17-03-18

Waarom ik geen Bijbel App meer gebruik

De Bijbel App van YouVersion is helemaal gratis en zonder advertenties. De leesplannen die aangeboden worden, zijn ontworpen om mensen te helpen dagelijks Gods Woord te bestuderen. Ik maakte gretig gebruik van deze app op mijn iPhone.

WAAROM WEL?

Er zijn een zoveel positieve punten te noemen over het gebruik van de YouVersion Bijbel App. Hieronder dingen die ikzelf fijn vond:


 • Contact maken met gelovigen over heel de wereld 
 • Op elkaars notities reageren
 • Samen met vrienden een leesplan volgen
 • Een uitdaging aangaan om 21 dagen  achter elkaar in Gods Woord te lezen
 • Vers van de Dag afbeeldingen maken
 • Zoveel (!!!) mooie Engelstalige leesplannen
 • Videoboodschappen!
 • Lumo Project Gospel of John
 • Bible in One Year


👉 Er is een leesplan heeft me geholpen om minder angstig te zijn in de maanden na het overlijden van mijn moeder: Popular Verses: A Video Devotional with John Piper

WAAROM NIET (MEER)?

Waarom ik de YouVersion Bijbel App toch van mijn iPhone verwijderde? Hieronder wat persoonlijke puntjes over dingen die negatief werkten:

 • Het werd een vervanging voor Bijbelstudie.
 • Ik kwam in de verleiding om tussendoor andere dingen te checken op mijn iPhone.
 • Ik miste het onderstrepen (met de pen) zoals ik doe in mijn Bijbel en boeken.
 • Ik miste het maken van aantekening op papier tijdens het lezen.
 • Ik miste de context. Op papier is die makkelijker te ontdekken. 
 • Ik vond het moeilijk om terug te lezen wat me geraakt had (teruglezen in papieren Bijbel of boek is gemakkelijker).
 • Ik had veel 'vrienden' en richtte me teveel op hen.

MEER RUIMTE

Ik verwijderde mijn account op mijn iPhone en maakte op de laptop een ander account aan. Daar accepteer geen vriendenverzoeken. Ik gebruik het alleen als ik iets zoek over een thema, bijvoorbeeld voor mijn schrijfwerk. Hierdoor heb ik meer ruimte gekregen voor persoonlijk Bijbelstudie.

Je weet wel; op de manier die ik zo graag doe... met een papieren Bijbel, allerlei naslagwerk en pen en papier!

Volg jij leesplannen via de Bijbel App?

16-03-18

It will soon be over!

The Lord is at hand. (Philippians 4:5) Therefore...
 1. BE JOYFUL  
 2. BE GENTLE  
 3. BE TRUSTFUL 
 4. BE PRAYERFUL 
 5. BE PEACEFUL 

PULPIT COMMENTARY

The Lord is at hand. The Aramaic Maranatha ("the Lord cometh") in 1 Corinthians 16:22 seems to imply that these words were current in the Church as a formula of warning, like "Hallelujah" as a set form of praise. 

The Lord is at hand therefore be not careful to exact your full rights; love is more precious than gold in the treasury of heaven. Comp. James 5:8, "Be ye also patient,... for the coming of the Lord draweth nigh."


THEY WILL SOON BE OVER

I have heard one say, as he bent over a friend who was groaning under the surgeon's knife: "It will soon be over!" And so Jesus, with tender fellow feeling for their infirmities, consoles His suffering people: "Amid your trials, think of that — they will soon be over; sooner, perhaps, than you fancy. Your salvation, not only nearer than when you believed, may be nearer than you suppose; even now the cry may be sounding in heaven — Room for another saint! a crown for another head! and the next turn of the road may bring you in front of the gates of glory.  (T. Guthrie)

Be you also patient; establish your hearts: for the coming of the Lord draws near. James 5:8

14-03-18

Vlieg uitgeputte duif, vlieg!

Uit mijn dagboek:

De kinderen zijn naar school. Ik heb schrijftijd! Maar ik sliep vannacht slecht en krijg het niet voor elkaar om iets op papier te zetten. Het vervelendste is dat de ontmoedigende stemmetjes nu vrij spel hebben.

13-3-2018

Bewust wat gelezen vanmorgen. Ik linkte door naar een meditatie die ik via mijn email binnen kreeg. En God sprak:

Hij stak zijn hand uit, pakte haar en bracht haar bij zich in de ark. Genesis 8:9


Moe van haar omzwervingen keerde de duif eindelijk terug naar de ark, als haar enige rustplaats. Maar ze kon bijna niet meer. Het vliegen viel haar zwaar. Ze vloog zo ver als ze kon en ze had nog precies genoeg kracht om de ark te bereiken. Maar ze was moe om naar binnen te gaan. Misschien ook wel te bang. Ze stond op het punt om in het diepe water onder haar te storten. Maar...


HIJ BRACHT HAAR

Noach stond klaar om haar op te vangen. Let er op: Hij stak zijn hand uit, pakte haar en bracht haar bij zich in de ark. Spurgeon schrijft:

Zo zal jij, van God afgekeerde zondaar, ook ontvangen worden bij God. Keer terug! Vlieg uitgeputte duif, vlieg! Ook al denk je dat je zo zwart bent als een raaf door je zonden, keer terug naar de Verlosser. Iedere moment dat je wacht wordt je misère alleen maar groter. Je pogingen om jezelf geschikt te maken zijn alleen naar ijdelheid. Kom naar Hem zoals je bent. Keer terug, jij afkering kind. Jezus wacht op je. Hij zal Zijn hand uitsteken en je naar binnen brengen. Hij is de Ark waar je hart een thuis vindt. 


👩 En zo kwam ik weer Thuis!

Softly and tenderly Jesus is calling,
Calling for you and for me;
See, on the portals He’s waiting and watching,
Watching for you and for me

Refrain:

Come home, come home,
You who are weary, come home;
Earnestly, tenderly, Jesus is calling,
Calling, oh sinner, come home!

Oh, for the wonderful love He has promised,
Promised for you and for me!
Though we have sinned, He has mercy and pardon,
Pardon for you and for me.

12-03-18

Maak Hem blij met je liefde!

Bloed aan de deurposten. Een Joodse jongetje dat bang was dat zijn vader het vergeten was. En mijn eigen angst. 

Ik lag in bed en klemde de rand van de gehaakte sprei stevig in mijn handen. Ik hoorde vaag de stemmen van papa en mama, die beneden in de woonkamer zaten. Meestal werd ik er  wel rustig van maar vanavond niet. Ik moest aan het Joodse jongetje denken en zijn angst voor de doodsengel denken. Was hij veilig? Hoe veilig was ikzelf?

VERSTOPPEN

Ik stapte uit bed en trok het gordijn een klein beetje open. Ik tuurde naar buiten. Wat was het donker!  Mijn hart begon sneller te kloppen en ik dook mijn bed weer in. Kon ik me maar verstoppen voor de doodsengel. Alleen de eerstgeboren jongens moesten sterven. Maar mijn broertje was veel te lief. Die deed nooit zondige dingen. 

Ik wel...


Ik loog en ik vloekte. Ik was een kleine dief. Daarom kon het niet anders... of de doodsengel zocht mij...

Als ik deze herinnering lees, raakt het me hoeveel fantasie ik had als kind. En hoe bang ik was voor Gods heiligheid. Ik zag Hem als een Rechter zonder genade. Er was een nare duisternis aanwezig in mijn leven. 
Totdat... het Licht ging schijnen! (Kolossezen 2:13,14,15)

🌟 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. (Jesaja 9:1)
🌟 Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U (Jezus) stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten. (Jesaja 42:6)
🌟 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Johannes 8: 12)


MIJN LAM

Jezus kwam mijn donkerheid binnen, als het Lam van God.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
Wij dwaalden allen als schapen,
wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.
Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen
op Hem doen neerkomen.
Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt,
maar Hij deed Zijn mond niet open.
Als een lam werd Hij ter slachting geleid;
als een schaap dat stom is voor zijn scheerders,
zo deed Hij Zijn mond niet open.

Toen Hij mijn ogen opende, zag ik Hem, als mijn Lam. Zoveel mooier dan alle mooie dingen om mij heen. Zoveel mooier dan de natuur, dan het leven met mijn man, dan mijn kinderen. Er valt zoveel indrukwekkende schoonheid te ontdekken in Hem, dat ik er stil en klein van word. Deze God mijn God? Dat is het allergrootste wonder van mijn leven!


 • Geloven is zien op Jezus. Zien op Wie Jezus is. Zien op Jezus is dat je Hem voor ogen stelt, zoals Hij ons getekend wordt in het Evangelie en dat je dat overdenkt, dat je je erover gaat verwonderen, en dat je er blij van wordt en dat je al je geluk en al je rijkdom vindt in Hem (citaat: Prof. dr. Jan Hoek)


HEM BLIJ MAKEN!

Zonder Hem heb je plenty gelukkige momenten. Je maak mooie dingen mee. Maar het allergrootste geluk gaat je neus voorbij als je zonder Hem door het leven gaat. Echt geluk vindt je pas als je tot rust komt in Jezus en Hij al je zonden vergeeft. Hij zocht mij! Hij vond mij! Mijn God leeft! Eigenlijk wil ik nu nog maar één ding: Hem blij maken met mijn liefde!