maandag 27 maart 2017

Jesus He Knows Me

I am often disappointed the last time. I fail so often.  I am not free from sin’s temptations. But do you know what comforts me?  God's everlasting love. Do you know who gives me SPIRITUAL STABILITY? It's Jesus. He is my solid rock. He knows me. He has fully paid for all my sins with his precious blood. That's why I focus on Him!


Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your minds. (Hebrews 12:2,3)

 

He will always be there for me ... to love me, to forgive me, to guide me, to bring me home. How does knowing that Jesus knows who you are affect you?

zaterdag 25 maart 2017

Hij kent mij

Ik ben vaak teleurgesteld in mezelf. Val mezelf duizend keer tegen. En daarbij ... in anderen vind ik ook geen vaste grond onder de voeten. Iedereen kan falen toch? Ik heb het moeilijk op dit moment. Maar in dit alles weet ik dat Jezus mijn enige Troost. Mijn vaste Rots. Hij kent mij. Daarom focus ik me op Hem!
... terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. (Hebreeën 12:2en 3)


Hij zal er altijd zijn om mij
  • lief te hebben
  • te vergeven
  • te begeleiden
  • Thuis te brengen

zaterdag 18 maart 2017

Jezus is het allerbeste antwoord.

Tijden gaat het goed. Maar dan opeens heb ik er last van. Van gedachten die ik als volgeling van Jezus helemaal niet wil denken. Van beelden waar ik niet over wil fantaseren. Ze nestelen zich in mijn hoofd en ik kan me er niet los van maken.

Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. 1 Korinthe 10:13


Wat te doen?
  1.  Ik onderken dat mijn gedachtenspinsels zondig zijn. Het kost mij moeite om dat te doen en ik bid of God me kracht wil geven. Inzicht om te zien dat het zonde IS.
  2. Ik vlucht ermee naar Jezus en open mijn hart voor Hem. Ik belijd mijn zondige gedachten en vraag of Hij me wil vergeven. Of hij dat ZWARTE uit mijn ziel wil wegnemen en mijn leven wil vullen met Zijn liefde en genadige aanwezigheid.  
  3. Ik begin opnieuw met Bijbel lezen. In plaats van zondige gedachten neem ik Zijn Woord tot me. Ik memoriseer bepaalde teksten, leer ze uit mijn hoofd.
  4. Wanneer er opnieuw slechte gedachten in mijn hoofd "vallen" grijp ik terug op Gods beloften en schuil bij Hem. 
 Voor mij is Jezus is het allerbeste antwoord!

vrijdag 10 maart 2017

Daarom zal dit mijn bevrijdingslied zijn!

Ik voelde me verdrietig en was moedeloos. Maar God kwam en gaf me hoop door wat ik las. Hij verzekerde me:

De HEERE maakte de gevangenen los
Psalm 146:7
 
 
God is zoveel sterker dan ik ben. Hij maakte de gevangenen los. Waarom zou ik dan wanhopen en treuren? Jezus roept opening van de gevangenis uit, voor hen die gebonden zijn. Ikzelf hoef die ijzeren boei niet te verbreken. De HEERE Zelf zal het doen. Daarom leg ik mijn afdwalende kinderen aan Zijn voeten neer. 
 
De satan houdt hen vast.
De zonden ketenen hen.
Maar ... 
 
Maar ik vertrouw vandaag op Hem.  En morgen. En overmorgen ook. Ik geloof in de Heere Jezus. Ik geloof in Zijn genade. Ik geloof in de volheid van Zijn macht om hen te redden. Daarom zal dit mijn bevrijdingslied zijn:
 
De HEERE maakt de gevangenen los


woensdag 8 maart 2017

True Seeking

Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy; break up your fallow ground: for it is time to seek the LORD, till he come and rain righteousness on you. (Hosea 10:12)It is time to seek the Lord; it is full time, if you consider it aright; or, it is yet time, you may seek and find he is not quite gone, still he calls you, therefore hearken, and follow seasonable advice, seek ye the Lord whilst he may be found.

Till he come; seek with patience and faith until he doth, as certainly he will, come; for this passage is a virtual or implicit promise that God will come to them if they seek him, i.e. he will bless, favour, and love them; in these he will appear to them, which is his coming to them.


Rain righteousness; plentifully pour out the fruits of his own goodness and mercy which he hath promised, and, having promised, it is a righteous thing they should be given according to promise; thus the mercies of God to us are his righteousness to us.


Upon you, who repent and obey his counsel by his prophets.


Source: Matthew Poole's Commentary